Stavanger

Kontoret i Stavanger er engasjert i oppgaver knyttet til arkitektur og byutvikling, prosjektutvikling, byggeteknikk, elektroteknikk, VVS-teknikk, RAMS, risiko og sikkerhet, tredjepartskontroll, geo, geoteknikk og ingeniørgeologi, eiendomsutvikling, areal og eiendomsjus, jordskifte og risk management.

 

Kontaktpersoner

Arkitektur og byutvikling: avdelingsleder Anne Merethe Skogland, anne.skogland@ramboll.no 
Prosjektutvikling: avdelingsleder Heather Bergsland, heather.bergsland@ramboll.no  
Byggeteknikk: avdelingsleder Frode Bjørnsen, frode.bjornsen@ramboll.no
Tekniske systemer: avdelingsleder Nils Tore Ekra, nils.tore.ekra@ramboll.no
RAMS, risiko og sikkerhet:  seksjonsleder Tom Daniel Enger, tom.daniel.enger@ramboll.no
Areal og Eiendomsjus: seniorkonsulent Dag Ove Søvik, dag.ove.sovik@ramboll.no
Geo, geoteknikk og ingeniørgeologi: avdelingsleder Tor Harald Hanssen, tor.harald.hanssen@ramboll.no
Økonomi: teamleder Anne Grete Roen, anne.grete.roen@ramboll.no  

Roy Sletten

Roy Sletten

Kontoransvarlig og divisjonsleder prosjektledelse
T: + 47 902 21 266

Pål Helge Holum

Avdelingsleder og markedskoordinator
T: +47 465 05 495

Rambøll

Sjøhagen 6
Postboks 3063
4095 Stavanger
T: 97 42 80 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider