Stavanger

KONTAKT

Arkitektur og byutvikling: avdelingsleder Anne Merethe Skogland, anne.skogland@ramboll.no 
Prosjektutvikling: avdelingsleder Heather Bergsland, 
heather.bergsland@ramboll.no  
Byggeteknikk: avdelingsleder Frode Bjørnsen,
frode.bjornsen@ramboll.no
RAMS, risiko og sikkerhet:  seksjonsleder Tom Daniel Enger, 
tom.daniel.enger@ramboll.no 
Areal og Eiendomsjus: seniorkonsulent Dag Ove Søvik, 
dag.ove.sovik@ramboll.no 
Geo, geoteknikk og ingeniørgeologi: avdelingsleder Tor Harald Hanssen, 
tor.harald.hanssen@ramboll.no 
Økonomi: teamleder Anne Grete Roen, 
anne.grete.roen@ramboll.no

  

Roy Sletten

Roy Sletten

Kontoransvarlig og Direktør store prosjekter
T: + 47 902 21 266

Rambøll

Sjøhagen 6
Postboks 3063
4095 Stavanger
T: 97 42 80 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider