Stavanger

KONTAKT
Areal og Eiendomsjus: avdelingsleder Mikal Storhaug, mikal.storhaug@ramboll.no
Arkitektur og byutvikling: avdelingsleder Anne Merethe Skogland, anne.skogland@ramboll.no
Byggeteknikk: avdelingsleder Frode Bjørnsen, frode.bjornsen@ramboll.no
Geo, geoteknikk og ingeniørgeologi: avdelingsleder Tor Harald Hanssen, tor.harald.hanssen@ramboll.no
Miljø & helse: avdelingsleder Jan Rukke, jan.rukke@ramboll.no
Økonomi: teamleder Anne Grete Roen, anne.grete.roen@ramboll.no

Kontakt

Roy Sletten

Roy Sletten

Kontoransvarlig og Direktør store prosjekter
T: + 47 902 21 266

Rambøll

Sjøhagen 6
Postboks 3063
4095 Stavanger
T: 97 42 80 00
W:

Her finner du oss

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites