Sandefjord

Kontoret i Sandefjord besitter kompetanse innen vann- og avløpsanlegg, infrastruktur, prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse.

 

Kontaktpersoner

AVDELINGER
Urban Water: Atle Gulbrandsen, M 930 77 833, atle.gulbrandsen@ramboll.no  
Prosjektledelse: Nils-Jørgen Danielsen, M 913 03 108, nils.jorgen.danielsen@ramboll.no

Atle Gulbrandsen

Atle Gulbrandsen

Avdelingsleder, kontoransvarlig
T: 930 77 833
Jon Rødsætre

Jon Rødsætre

Markedssjef Bygg og arkitektur Øst
T: 954 94 412

Rambøll

Leif Weldings vei 16
3208 Sandefjord
T: 33 42 85 85

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider