Romerike

Rambølls kontor på Romerike utfører rådgiving innen samferdsel, arealplanlegging, vann og avløp og miljøteknikk, samt SRO-styring, regulering og overvåking. I tillegg tilbyr vi tjenester innenfor bygg, tekniske systemer, energi, miljø, prosjektledelse og andre fra Rambølls øvrige kontorer.

Avdeling SBV leverer rådgivende tjenester innenfor sprengnings- og geoteknikk, samt tilstandsdokumentasjon i form av videobesiktigelse av berørte naboeiendommer, vibrasjonsmåling, støyovervåkning, støvmåling, geotekniske målinger og skadebehandling i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet. Avdelingen utfører også byggtermografi og trykktesting.

 

Kontaktpersoner

AVDELINGER
SBV: avdelingsleder Per Arne Søgård, M 913 10 073, per.arne.sogard@ramboll.no 
Vann: Ragnhild Nordmelan, M 926 34 822, ragnhild.nordmelan@ramboll.no  

Per Arne Søgård

Per Arne Søgård

Avdelingsleder, kontoransvarlig og markedskoordinator
T: +47 913 10 073

Rambøll

Vestvollveien 34 D
2019 Skedsmokorset
T: 64 83 33 43 / 22 51 80 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider