Romerike

KONTAKT
SBV: avdelingsleder Per Arne Søgård, M 913 10 073, per.arne.sogard@ramboll.no

Måleteknikk og eiendomsbesiktigelse: Glenn Ingwerssen M 980 50 444 glenn.ingwersen@ramboll.no 

Takst og byggkontroll: Rune Thomas Johannessen M 913 25 334 rune.thomas.johannessen@ramboll.no 

Spesialmålinger: Snorre Repål M 940 37 122 snorre.repal@ramboll.no 


Kontakt

Per Arne Søgård

Per Arne Søgård

Avdelingsleder, kontoransvarlig og markedskoordinator
T: +47 913 10 073

Rambøll

Vestvollveien 34 D
2019 Skedsmokorset
T: 64 83 33 43 / 22 51 80 00

Her finner du oss

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites