Oslo

KONTAKT
Anlegg og industri:
 Knut Harald Resen-Fellie, M 932 43 039, knut.harald.resen-fellie@ramboll.no   
Brann og sikkerhet: Elisabeth Røine, M 934 99 699,
elisabeth.roine@ramboll.no
Bygg: Tommy Hurthi Steinkjer, 959 96 663, 
tommy.steinkjer@ramboll.no  
Elektro og IKT: Irene Strøm, M 957 92 518,
irene.strom@ramboll.no
Energi: Linn Helland, M 452 96 963, linn.helland@ramboll.no
Miljø & Helse: Vibeke Riis, M 950 80 010, 
vibeke.riis@ramboll.no  
Plan og arkitektur: Jostein Øverby, M 415 31 420,
jostein.overby@ramboll.no  
Prosjektledelse: Arnstein Fiskum, M 952 29 181,
arnstein.fiskum@ramboll.no 
Prosjektledelse transport:  Marianne Aase, M 488 90 978,
marianne.aase@ramboll.no
Rail: Ørjan Lydersen, M 930 06 451, 
orjan.lydersen@ramboll.no    
Spesialfag Bygg: Lars Boberg Hov, M 957 46 316, 
lars.hov@ramboll.no  
Transportplanlegging: Kari Ovesen Haugland, M 928 31 608,
kari.ovesen.haugland@ramboll.no   
Urban Water: Turid P. Ødegaard, M 930 36 535,
turid.odegaard@ramboll.no
Veg: Thor Gunnar Hansen, M 481 90 956,
thor.gunnar.hansen@ramboll.no   
VVS, energi- og miljø i bygg: Emil Nygård, M 970 41 414, 
emil.nygaard@ramboll.no

Rambøll Management Consulting
Kontaktinfo til alle rådgivere i Rambøll Management Consulting

Kontakt

Terje Dengerud

Terje Dengerud

Direktør, Samferdsel & byutvikling
T: +47 905 31 903
Jørgen Stene

Jørgen Stene

Divisjonsleder Bygg og spesialfag, Markedskoordinator
T: +47 932 43 051

Rambøll

Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
T: 22 51 80 00

Her finner du oss

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider