Oslo

Vårt kontor i Oslo tilbyr et komplett tjenestespekter innen bygg, infrastruktur og transport, energi og klima, natur og miljø, olje og gass og management consulting. Kontoret har spesialkompetanse innen felt som brannteknikk, akustikk, bygningsfysikk, miljøteknikk, trafikk, jernbane og IKT.

Kontaktinfo for de ulike fagavdelingene finner du lenger nede på siden. 

Bjørn Tore Landsem

Bjørn Tore Landsem

Direktør, Bygg & arkitektur
T: +47 932 43 113
Jørgen Stene

Jørgen Stene

Divisjonsleder Bygg og spesialfag, markedskoordinator
T: +47 932 43 051
Linn Helland

Linn Helland

Landssjef, Rambøll Energi Norge
T: +47 452 96 963
Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956
Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Rambøll

Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
T: 22 51 80 00

Her finner du oss

Kontaktpersoner

AVDELINGER RAMBØLL NORGE AS
Anlegg og industri: avdelingsleder Knut Harald Resen-Fellie, M 932 43 039, knut.harald.resen-fellie@ramboll.no   
Brann og sikkerhet: avdelingsleder Elisabeth Røine, M 934 99 699, elisabeth.roine@ramboll.no
Bygg: avdelingsleder Tommy Hurthi Steinkjer, 959 96 663, tommy.steinkjer@ramboll.no  
Elektro og IKT: avdelingsleder Irene Strøm, M 957 92 518, irene.strom@ramboll.no
Miljø & Helse: divisjonsleder Vibeke Riis, M 950 80 010, vibeke.riis@ramboll.no  
Plan og arkitektur: avdelingsleder Jostein Øverby, M 415 31 420, jostein.overby@ramboll.no  
Prosjektledelse: avdelingsleder Arnstein Fiskum, M 952 29 181, arnstein.fiskum@ramboll.no 
Prosjektledelse transport: avdelingsleder Marianne Aase, M 488 90 978, marianne.aase@ramboll.no
Rail: avdelingsleder Ørjan Lydersen, M 930 06 451, orjan.lydersen@ramboll.no    
Spesialfag Bygg: avdelingsleder Tom Feragen, M 932 43 043, tom.feragen@ramboll.no  
Samferdselselektro: seksjonsleder Jan Erik Mathiesen, M 926 62 125, jan.erik.mathiesen@ramboll.no
Transportplanlegging: avdelingsleder Kari Ovesen Haugland, M 928 31 608, kari.ovesen.haugland@ramboll.no   
Urban Water: avdelingsleder Turid P. Ødegaard, M 930 36 535, turid.odegaard@ramboll.no
Veg: seksjonsleder Thor Gunnar Hansen, M 481 90 956, thor.gunnar.hansen@ramboll.no   
VVS, energi- og miljø i bygg: avdelingsleder Emil Nygård, M 970 41 414, emil.nygaard@ramboll.no


RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

Kontaktinfo til alle rådgivere i Rambøll Management Consulting

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider