Lillehammer

Vårt kontor på Lillehammer tilbyr rådgivning innen prosjekt-, prosjektering- og byggeledelse, bygg prosjektering, infrastruktur og transport, arealplanlegging, landskapsarkitektur og areal og eiendomsjus.

Vi tilbyr komplette flerfaglige rådgivningsgrupper til alle faser, fra ideutvikling til rehabilitering/sanering, og fra overordnet planlegging til detaljprosjektering. Kontoret har spesialkompetanse innen rådgivning og prosjektering av landskap og blågrønne strukturer, veg, jernbane, planarbeid, brannteknikk, konstruksjon, SHA-planer og risikoanalyser, elektro, IT, ITB, VVS, Dronepilot  og 3D-visualisering.

Kontaktpersoner

AVDELINGER
Landskap: seksjonsleder Sissel Røste Strømsjordet , M 977 79 987, sissel.stromsjordet@ramboll.no 
Areal og samferdsel: seksjonsleder Tomas Moen, M 992 95 410, tomas.moen@ramboll.no  
Bygg- og anleggsteknikk: seksjonslederPer Finborud, M 934 83 862, per.finborud@ramboll.no 
Tekniske systemer: seksjonsleder Frank Werner Kristiansen, M 971 54 143, frank.kristiansen@ramboll.no 
Areal og eiendomsjus: avdelingsleder Mikal Storhaug, M 905 90 560, mikal.storhaug@ramboll.no

Eva Vefald Bergsodden

Eva Vefald Bergsodden

Divisjonsleder og kontoransvarlig
T: +47 977 79 989

Frank Werner Kristiansen

Seksjonsleder og markedskoordinator
T: +47 971 54 143

Rambøll

Løkkegata 9
2615 Lillehammer
T: 61 27 05 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider