Lillehammer

KONTAKT
Landskap: seksjonsleder Sissel Røste Strømsjordet , M 977 79 987, sissel.stromsjordet@ramboll.no 
Areal og samferdsel: seksjonsleder Tomas Moen, M 992 95 410, tomas.moen@ramboll.no  
Bygg- og anleggsteknikk: seksjonsleder Per Finborud, M 934 83 862, per.finborud@ramboll.no 
Tekniske systemer: seksjonsleder Andreas Haugom, M 957 61 968, andreas.haugom@ramboll.no
Areal og eiendomsjus: avdelingsleder Mikal Storhaug, M 905 90 560, mikal.storhaug@ramboll.no

Kontakt

Eva Vefald Bergsodden

Eva Vefald Bergsodden

Divisjonsleder og kontoransvarlig
T: +47 977 79 989
Frank Werner Kristiansen

Frank Werner Kristiansen

Forretningsutvikler og markedskoordinator
T: +47 971 54 143

Rambøll

Løkkegata 9
2615 Lillehammer
T: 61 27 05 00
W:

Her finner du oss

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites