Kristiansand

Vårt kontor i Kristiansand tilbyr tverrfaglig rådgiving innen forretningsområdene bygg, eiendomsutvikling, industri og miljø, samt tjenester innen landskapsarkitektur, kartproduksjon, digitale terrengmodeller og 3D-visualisering. Kontoret er samlokalisert med datterselskapet Landmåler Sør AS som tilbyr landmålingstjenester.

Kontakt

Arkitektur og plan: avdelingsleder Birgitte Hille, M 911 19 395, birgitte.hille@ramboll.no   
Prosjektledelse og industri: fungerende avdelingsleder Per Husebø, M 913 60 849, per.husbo@ramboll.no  
Bygg og sikkerhet: avdelingsleder Edvin Duka, M 415 14 262, edvin.duka@ramboll.no  
Tekniske systemer: avdelingsleder Nils Tore Ekra, M 951 25 488, nils.tore.ekra@ramboll.no  
3D og kartproduksjon: Tor Lohne, tor.lohne@ramboll.no  
Landmåling: Torgeir Erdvig, torgeir.erdvig@ramboll.no  
Miljø: Kristine Solberg Opofte, M 909 27 381, kristine.solberg.opofte@ramboll.no

Håvard Nordvang

Markedskoordinator
T: +47 901 14 484

Nils Tore Ekra

Avdelingsleder og kontoransvarlig
T: +47 951 25 488

Rambøll

Henrik Wergelandsgt. 29
Postboks 116
4662 Kristiansand
T: 99 42 81 00

Landmåler Sør AS

Henrik Wergelandsgt. 29
Postboks 727
4666 Kristiansand
T: 99 42 81 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider