Kristiansand

KONTAKT
Arkitektur og plan: avdelingsleder Birgitte Hille, M 911 19 395, birgitte.hille@ramboll.no   
Prosjektledelse og industri: fungerende avdelingsleder Per Husebø, M 913 60 849, 
per.husbo@ramboll.no  
Bygg og sikkerhet: Avdelingsleder Ove Flåt, M 915 36 890, 
ove.flat@ramboll.no   
Tekniske systemer: avdelingsleder Nils Tore Ekra, M 951 25 488, 
nils.tore.ekra@ramboll.no  
3D og kartproduksjon: Tor Lohne, 
tor.lohne@ramboll.no  
Landmåling: Torgeir Erdvig, 
torgeir.erdvig@ramboll.no  
Miljø: Kristine Solberg Opofte, M 909 27 381, 
kristine.solberg.opofte@ramboll.no

Håvard Nordvang

Markedskoordinator
T: +47 901 14 484

Nils Tore Ekra

Avdelingsleder og kontoransvarlig
T: +47 951 25 488

Rambøll

Henrik Wergelandsgt. 29
Postboks 116
4662 Kristiansand
T: 99 42 81 00

Landmåler Sør AS

Henrik Wergelandsgt. 29
Postboks 727
4666 Kristiansand
T: 99 42 81 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider