Kristiansand

KONTAKT

Prosjektledelse og industri: avdelingsleder  Rune Berntsen, M 916 33 404, rune.berntsen@ramboll.no
Bygg og spesialfag: avdelingsleder Ove Flåt, M 915 36 890, 
ove.flat@ramboll.no   
Tekniske systemer: avdelingsleder Astor Rønnestad, M 913 47 941, astor.ronnestad@ramboll.no
  
3D og kartproduksjon: Tor Lohne, 
tor.lohne@ramboll.no  
Miljø: Kristine Solberg Opofte, M 909 27 381, 
kristine.solberg.opofte@ramboll.no

Kontakt

Bjørg Aadnevik

Bjørg Aadnevik

Kontoransvarlig Kristiansand
T: +47 906 91 280

Rune Berntsen

Avdelingsleder og markedssjef
T: +47 916 33 404

Rambøll

Vestre Strandgt. 67
4612 Kristiansand
T: 99 42 81 00

Her finner du oss

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites