Bodø

Vårt kontor i Bodø tilbyr tjenester innen prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse, prosjektering av bygningskonstruksjoner, brannteknisk prosjektering, miljøkartlegging og termografering. Vi har også fagene elektroteknikk, automasjon og VVS.

Rolf Støre

Rolf Støre

Kontoransvarlig og markedskoordinator
T: +47 915 62 290

Rambøll

Besøksadresse: Olav V gt. 100, 8004 Bodø
Postadresse: Postboks 1363, 8001 Bodø
Norge
T: 75551300

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider