Bergen

KONTAKT

Areal og eiendomsjus:  seksjonsleder Arne Magnus Bråthen, arne.magnus.brathen@ramboll.no 
Areal og samferdsel Vest: avdelingsleder Ole Johan Sæverås, ole.johan.saveras@ramboll.no   
Bygg: avdelingsleder Frode Bjørnsen, frode.bjornsen@ramboll.no 
Brann og sikkerhet: seksjonsleder Anne Kathrine Bøe, anne.kathrine.boe@ramboll.no 
- Bygningsfysikk: seksjonsleder Ragnhild Soldal Sjøholt, ragnhild.sjoholt@ramboll.no 
- Konstruksjon: seksjonsleder John Kåre Bernås, john.kare.bernas@ramboll.no 
Forebyggende sikkerhet og samfunnsikkerhet: Helge Steinar Eriksen, helge.steinar.eriksen@ramboll.no
Prosjektutvikling: avdelingsleder Hans-Kristian Jacobsen, hans-kristian.jacobsen@ramboll.no 
Tekniske systemer: avdelingsleder Eivind Lampe, eivind.lampe@ramboll.no   


Kontakt

Montserrat F. Telseth

Montserrat F. Telseth

Divisjonsdirektør tekniske systemer, kontorleder Bergen
T: +47 958 80 593

Rambøll

Folke Bernadottes vei 50
Postboks 3705, Fyllingsdalen
5845 Bergen
T: 55 17 58 00

Her finner du oss

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites