Bergen

KONTAKT

Areal og eiendomsjus:  seksjonsleder Arne Magnus Bråthen, arne.magnus.brathen@ramboll.no 
Areal og samferdsel Vest: avdelingsleder Ole Johan Sæverås, ole.johan.saveras@ramboll.no   
Bygg: avdelingsleder Preben Hammersland, preben.hammersland@ramboll.no
Brann og sikkerhet: seksjonsleder Anne Kathrine Bøe, anne.kathrine.boe@ramboll.no 
- Bygningsfysikk: seksjonsleder Ragnhild Soldal Sjøholt, ragnhild.sjoholt@ramboll.no 
- Konstruksjon: seksjonsleder Veronika Eidevik, veronika.eidevik@ramboll.no  
Prosjektutvikling: avdelingsleder Morten Aleksander Bøe, morten.boe@ramboll.no
Tekniske systemer: avdelingsleder Mari Pleym, mari.pleym@ramboll.no


Kontakt

Montserrat F. Telseth

Montserrat F. Telseth

Divisjonsdirektør tekniske systemer, kontorleder Bergen
T: +47 958 80 593

Rambøll

Nygårdsgaten 93
5008 Bergen
T: 55 17 58 00

Her finner du oss

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites