Bergen

På vårt kontor i Bergen har vi eksperter på prosjektadministrasjon, arkitektur, interiørarkitektur, areal og samferdsel, bygge- og anleggsteknikk, VVS-teknikk, miljørådgivning, elektroteknikk og IKT.

Kontakt

Prosjektutvikling: avdelingsleder Hans-Kristian Jacobsen, hans-kristian.jacobsen@ramboll.no  
Arkitektur og byutviklingavdelingsleder Lillian Lotsberg, lillian.lotsberg@ramboll.no  
Bygg: avdelingsleder Frode Bjørnsen, frode.bjornsen@ramboll.no 
Tekniske systemer: avdelingsleder Eivind Lampe, eivind.lampe@ramboll.no  
Energi og bygningsfysikk: seksjonsleder Kari Dahle Haukland, kari.d.haukland@ramboll.no

Eivind Iden

Kontoransvarlig og divisjonsleder tekniske systemer
T: +47 991 28 450
Hege Michelsen Steen

Hege Michelsen Steen

Kontoradministrativ leder og markedskoordinator
T: +47 906 42 237

Rambøll

Folke Bernadottes vei 50
Postboks 3705, Fyllingsdalen
5845 Bergen
T: 55 17 58 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider