Bardu

Kontoret på Setermoen tilhører vår avdeling i Tromsø, og tilbyr tjenester innen prosjektadministrasjon og byggeledelse, skisseprosjekt, forprosjekt, tegning (3D), anbudsdokumenter og tilstandsanalyser for bygg. Vi kan være behjelpelig med å utarbeide skadetakster med påfølgende oppfølging av sanering og gjenoppbygg.

Vi tilbyr også tjenester innen verditaksering og verdivurdering for Bardu og nærliggende kommuner som Målselv, Sørreisa, Salangen, Lavangen og Gratangen. Avdelingen har i tillegg kompetanse innen vann og avløp, VVS, innemiljø og energiøkonomisering.

Kontakt

Stein Magnar Hansen

Stein-Magnar Hansen

Sivilingeniør
T: +47 995 18 940

Rambøll

Postboks 301
Fogd Holmboes gate 38
9365 Bardu
T: 77 18 10 14

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider