Arendal

I Arendal tilbyr vi arkitektur, landskapsarkitektur og rådgivning innen miljø, byggeteknikk, brannteknikk, VVS, VA og prosjektadministrasjon. Sammen med Rambølls øvrige kompetanse kan kontoret også tilby komplett flerfaglig rådgiving.

Innen arkitekt- og landskapsarkitektur tilbyr Rambøll-kontoret i Arendal også mulighetsstudier, stedsutvikling, konsekvensutredninger, reguleringsplaner, prosjektering av komplekse bygg og anlegg samt mindre bygg, og utforming av interiører.

Kontakt

Bygg: avdelingsleder Alexander Kristensen, M 900 72 505, alexander.kristensen@ramboll.no
Brannteknikk: Jon Olav Torp, M 474 60 299, jon.olav.torp@ramboll.no
Arkitektur og plan: avdelingsleder Arve Berge, M 994 49 001, arve.berge@ramboll.no
VVS-teknikk: Svein Olsson, M 908 62 720, svein.olsson@ramboll.no
VA: Atle Gulbrandsen, M 930 77 833, atle.gulbrandsen@ramboll.no
Miljø: Paul Andreas Aakerøy, M 971 46 595, paul.andreas.aakeroy@ramboll.no

Alexander Kristensen

Alexander Kristensen

Avdelingsleder og kontoransvarlig
T: 900 72 505
 Arve Berge

Arve Berge

Avdelingsleder og markedskoordinator
T: +47 994 49 001

Rambøll

Kystveien 2
4841 Arendal
T: 37 07 31 00

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider