Alta

Vårt kontor i Alta jobber med oppgaver knyttet til prosjektadministrasjon og byggeledelse, areal- og samfunnsplanlegging, samferdsel med spesialområder innenfor lufthavner, bygge-og anleggsteknikk, vann, avløp og miljø med spesialområder innenfor moddelering og flomanlayser, elektroteknikk og IKT, samt taksering og tilstandsanalyser.

Kontakt

Areal- og samfunnsplanlegging: Faggruppeleder Ulla Sennesvik, ulla.sennesvik@ramboll.no
Bygg og tekniske systemer:
Faggruppeleder Bjørn Harald Høgmo, bjorn.harald.hogmo@ramboll.no
Samferdsel
: Faggruppeleder Edvard Einarsen, edvard.einarsen@ramboll.no
Vann/VA:
Avdelingsleder Bjørnar Nordeidet, bjornar.nordeidet@ramboll.no

Lars Kvernmo

Lars Kvernmo

Avdelingsleder, kontoransvarlig og markedskoordinator
T: +47 951 22 847
Bjørnar Nordeidet

Bjørnar Nordeidet

Avdelingsleder Vann
T: +47 975 03 122

Rambøll

Kongleveien 45
9510 Alta
T: 78 44 92 22

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider