Vann og miljøteknikk

Turid P. Ødegaard

Turid P. Ødegaard

Direktør, Rambøll Vann Norge
T: +47 930 36 535

Kontakt

Alta
Vann og avløp, sekjsonsleder Bjørnar Nordeide, M 975 03 122, bjornar.nordeidet@ramboll.no

Drammen
Vann Infrastruktur, seksjonsleder Pål Bredesen, M 975 03 831, pal.bredesen@ramboll.no
Vann Prosessteknikk, avdelingsleder Eva Rogne Tønnesen, M 977 26 561, eva.tonnessen@ramboll.no

Lillehammer
Vann og avløp, seksjonsleder Ragnhild Nordmelan, M 926 34 822, ragnhild.nordmelan@ramboll.no

Oslo
Vann Infrastruktur og klimatilpassing, seksjonsleder Jakob Jørgensen, M 970 71 419, jakob.jorgensen@ramboll.no    

Romerike
Vann Infrastruktur og klimatilpassing, avdelingsleder Ragnhild Nordmelan, M 926 34 822, ragnhild.nordmelan@ramboll.no

Sandefjord
Vann Infrastruktur, avdelingsleder Atle Gulbrandsen, M 930 77 833, atle.gulbrandsen@ramboll.no

Skjetten
Vann og avløp, seksjonsleder Ragnhild Nordmelan, M 926 34 822, ragnhild.nordmelan@ramboll.no

Trondheim
Vann Infrastruktur og prosessteknikk, avdelingsleder Bård Sandberg, mobil 406 06 506, baard.sandberg@ramboll.no
Vann og miljøteknikk, avdelingsleder Marion Trøan, M 472 34 646, marion.troan@ramboll.no  

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider