Samferdsel

Kontakt

Alta 
Avdelingsleder vei, Lars Kvernmo, lars.kvernmo@ramboll.no

Bergen
Avdelingsleder transport Vestlandet, Ole Johan Sæverås, ole.johan.saveras@ramboll.no

Drammen 
Avdelingsleder vei, Rolf Bjørkeslett, rolf.bjorkeslett@ramboll.no
Fungerende avdelingsleder bru, Ragnar Langberg, ragnar.langberg@ramboll.no 
Avdelingsleder risk management, Grete Kirkeberg Mørk, grete.kirkeberg.mork@ramboll.no

Lillehammer 
Seksjonsleder areal og samferdsel, Tomas Moen, tomas.moen@ramboll.no

Oslo 
Avdelingsleder bane, Ørjan Lydersen, orjan.lydersen@ramboll.no
Avdelingsleder vei, Rolf Bjørkeslett, rolf.bjorkeslett@ramboll.no

Skien
Avdelingsleder vei, Rolf Bjørkeslett, rolf.bjorkeslett@ramboll.no

Trondheim 
Avdelingsleder areal og samferdsel, Monica Buran, monica.buran@ramboll.no 
Avdelingsleder forretningsutvikling og logistikk, Erik Spilsberg, erik.spilsberg@ramboll.no 
Fungerende seksjonsleder bane, Jon Magne Ofte, jon.magne.ofte@ramboll.no

Tønsberg 
Avdelingsleder vei, Rolf Bjørkeslett, rolf.bjorkeslett@ramboll.no

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites