Samferdsel

Kontakt

Alta
Avdelingsleder vei, Lars Kvernmo, lars.kvernmo@ramboll.no

Bergen
Avdelingsleder transport Vestlandet, Ole Johan Sæverås, ole.johan.saveras@ramboll.no

Drammen
Avdelingsleder vei, Rolf Bjørkeslett, rolf.bjorkeslett@ramboll.no
Avdelingsleder risk management, Grete Kirkeberg Mørk, grete.kirkeberg.mork@ramboll.no
Avdelingsleder transportplanlegging, Kari Haugland, kari.ovesen.haugland@ramboll.no

Lillehammer

Seksjonsleder areal og samferdsel, Tomas Moen, tomas.moen@ramboll.no

Oslo
Avdelingsleder bane, Ørjan Lydersen, orjan.lydersen@ramboll.no
Avdelingsleder transportplanlegging, Kari Haugland, kari.ovesen.haugland@ramboll.no 
Avdelingsleder vei, Rolf Bjørkeslett, rolf.bjorkeslett@ramboll.no

Skien
Avdelingsleder vei, Rolf Bjørkeslett, rolf.bjorkeslett@ramboll.no

Trondheim
Avdelingsleder areal og samferdsel, Monica Buran, monica.buran@ramboll.no 
Avdelingsleder forretningsutvikling og logistikk, Erik Spilsberg, erik.spilsberg@ramboll.no 
Fungerende seksjonsleder bane, Jon Magne Ofte, jon.magne.ofte@ramboll.no

Tønsberg
Avdelingsleder vei, Rolf Bjørkeslett, rolf.bjorkeslett@ramboll.no
Avdelingsleder transportplanlegging, Kari Haugland, kari.ovesen.haugland@ramboll.no

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites