Tekniske systemer

Veslemøy Utengen

Fagnettverksleder tekniske systemer
T: +47 970 63 751

Kontakt

Alta
Bygg og tekniske systemer: avdelingsleder Gry Anette Hagen, M 976 23 204, gry.anette.hagen@ramboll.no

Bergen
Tekniske systemer: avdelingsleder Eivind Lampe, M 995 71 330, eivind.lampe@ramboll.no  

Drammen/Tønsberg
Tekniske systemer: avdelingsleder Glenn Knive, M 975 12 878, glenn.knive@ramboll.no   

Fredrikstad

Tekniske systemer: avdelingsleder Odd Børre Pedersen, M 907 54 181, odd.pedersen@ramboll.no

Kristiansand
Elektro/VVS: avdelingsleder Nils Tore Ekra M 951 25 488, nils.tore.ekra@ramboll.no

Lillehammer
Elektro: seksjonsleder Frank Werner Kristiansen, M 971 54 143, frank.kristiansen@ramboll.no

Oslo
Elektro og IKT: avdelingsleder Irene Strøm M 957 92 518, irene.strom@ramboll.no
VVS: Ida Karin Auråen, M 24 28 228, ida.karin.auraen@ramboll.no
Samferdselselektro: Jan Erik Mathiesen M 926 62 125, jan.erik.mathiesen@ramboll.no

Stavanger
Tekniske systemer: seksjonsleder Veslemøy Utengen, M 970 63 751, Veslemoy.utengen@ramboll.no  

Trondheim
Elektro og IKT: avdelingsleder Lasse Zahl-Johansen, M 932 80 237, lasse.zahl.johansen@ramboll.no 
VVS: Idun Katrine Skorpa Melvær M +47  99709040, idun.melvar@ramboll.no

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider