Kontakt oss

Våre landskapsarkitekter er blant landets fremste eksperter på feltet, og kan bistå i utviklingen av alle typer landskapsprosjekter. Kontakt oss for å høre hva vi kan hjelpe deg med, og les mer om våre tjenester her.

Arendal:
Gruppeleder Camilla Grefstad Wiig, camilla.wiig@ramboll.no, M: 958 12 317

Bergen:   
Seniorkonsulent Gjermund Åbergsjord, gjermund.abergsjord@ramboll.no, M: +47 482 65 689 

Drammen:   
Fungerende seksjonsleder Marte Høibraaten, marte.hoibraaten@ramboll.no, M: 952 28 245

Fredrikstad:   
Fungerende seksjonsleder Konstantin Valev, konstantin.valev@ramboll.no  M: 924 04 062 

Kristiansand:   
Gruppeleder Gøril Mortensen,  goril.mortensen@ramboll.no, M: 970 60 644

Lillehammer:   
Seksjonsleder Sissel Røste Strømsjordet, sissel.stromsjordet@ramboll.no, M: 977 79 987

Oslo:   
Seksjonsleder Konstantin Valev, konstantin.valev@ramboll.no  M: 924 04 062 

Trondheim:   
Seksjonsleder Jan Ole Lein, jan.ole.lein@ramboll.no, M: 932 43 280

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no