Kontakt

Kontakt

Knut Harald Resen-Fellie

Knut Harald Resen-Fellie

Avdelingsleder Anlegg og industri
T: +47 932 43 039
: +47 932 43 039

Bergen
Forretningsutvikling og logistikk, Frode Bjørnsen, M 932 43 085, frode.bjornsen@ramboll.no

Fredrikstad
Prosjekt- og byggeledelse, Anders Strekerud, M 91 82 76 45, anders.strekerud@ramboll.no

Kristiansand
Industri, Kurt Ramsland, M 902 09 127, kurt.ramsland@ramboll.no  

Oslo
Anlegg og industri, Knut Harald Resen-Fellie, M 932 43 039 , knut.harald.resen-fellie@ramboll.no 

Trondheim
Johan M. Hansen, M 932 80 364, johan.magnor.hansen@ramboll.no

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites