Kontakt

Bergen
Forretningsutvikling og logistikk, Frode Bjørnsen, M 932 43 085, frode.bjornsen@ramboll.no

Fredrikstad
Prosjekt- og byggeledelse, Anders Strekerud, M 91 82 76 45, anders.strekerud@ramboll.no

Kristiansand
Industri, Kurt Ramsland, M 902 09 127, kurt.ramsland@ramboll.no  

Lier
Finn Strøm AS
Lars Strøm, M 917 64 510, lars.strom@ramboll.no  

Oslo
Anlegg og industri, Tore Bjønnstu, M 932 43 047, tore.bjonnstu@ramboll.no

Sarpsborg
Siv. ing. Morten Fernløf AS
Morten Fernløf, M 977 79 749, morten.fernloef@smfas.no 

Trondheim
Johan M. Hansen, M 932 80 364, johan.magnor.hansen@ramboll.no

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider