Byggeteknikk

Unni Horne

Fagnettverksleder Byggeteknikk
T: +47 932 43 023

Kontakt

Alta
Bygg og taksering, avdelingsleder Lars Kvernmo, M 951 22 847, lars.kvernmo@ramboll.no

Arendal
Byggeteknikk, Alexander Kristensen, M 900 72 505, alexander.kristensen@ramboll.no

Bergen
Byggeteknikk, Frode Bjørnsen, M 932 43 085, frode.bjornsen@ramboll.no

Bodø
Avdelingsleder Rolf Støre, M 915 62 290, rolf.store@ramboll.no
Sivilingeniør Christian B Hillestad, M 907 64 462, christian.hillestad@ramboll.no

Drammen
Byggeteknikk, avdelingsleder Alexander Kristensen, M 900 72 505, alexander.kristensen@ramboll.no
Bygg, avdelingsleder Sandra Leind, M 472 36 505, sandra.lein@ramboll.no
Bygg, seksjonsleder Stig Møllersen, M 404 27 521, stig.mollersen@ramboll.no
Bru og anlegg, avdelingsleder Olav Lahus, M 414 89 194, olav.lahus@ramboll.no

Fredrikstad
Bygg, avdelingsleder Nils Andre Buer, M 951 53 587, nils.andre.buer@ramboll.no

Kristiansand
Byggeteknikk, Edvin Duka, M 415 14 262, edvin.duka@ramboll.no

Lillehammer
Bygg- og anleggsteknikk, seksjonsleder Per Finborud, M 934 83 862, per.finborud@ramboll.no

Oslo
Anlegg og industri, avdelingsleder Knut Harald Resen-Fellie, M 932 43 039, knut.harald.resen-fellie@ramboll.no 
Bygg, avdelingsleder Tommy Hurthi Steinkjer, M 959 96 663, tommy.steinkjer@ramboll.no
Spesialfag - bygg, avdelingsleder Lars Boberg Hov, M 957 46 316, lars.hov@ramboll.no

Romerike
Avdelingsleder Per Arne Søgård, M 913 10 073, per.arne.sogard@ramboll.no

Skien
Avdelingsleder Simon Hugo Haugen, M 906 70 424, simon.hugo.haugen@ramboll.no

Stavanger
Byggeteknikk, avdelingsleder Pål Helge Holum, M 465 05 495, paal.holum@ramboll.no

Tromsø
Seniorkonsulent Erling Pettersen, M 480 43 192, erling.pettersen@ramboll.no

Trondheim
Bygg og anlegg, avdelingsleder Knut Sivertsen, M 932 43 134, knut.sivertsen@ramboll.no 
Spesialfag - bygg, avdelingsleder Dag Denstad, M 932 43 121, dag.denstad@ramboll.no

Tønsberg
Avdelingsleder Simon Hugo Haugen, M 906 70 424, simon.hugo.haugen@ramboll.no

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider