Byggeteknikk

Unni Horne

Fagnettverksleder Byggeteknikk
T: +47 932 43 023

KONTAKT

Alta
Bygg og taksering, avdelingsleder Lars Kvernmo, M 951 22 847, 
lars.kvernmo@ramboll.no

Arendal
Byggeteknikk, avdelingsleder Ove Flåt, M 915 36 890,
ove.flat@ramboll.no

Bergen
Byggeteknikk, Frode Bjørnsen, M 932 43 085, 
frode.bjornsen@ramboll.no

Bodø
Avdelingsleder Rolf Støre, M 915 62 290,
rolf.store@ramboll.no 
Sivilingeniør Christian B Hillestad, M 907 64 462, christian.hillestad@ramboll.no

Drammen
Byggeteknikk, avdelingsleder Nina Merethe Wiley, M 911 40 707, nina.wiley@ramboll.no 
  
Bru og anlegg, avdelingsleder Olav Lahus, M 414 89 194,
olav.lahus@ramboll.no

Fredrikstad
Byggeteknikk, avdelingsleder Nils Andre Buer, M 951 53 587,
nils.andre.buer@ramboll.no

Kristiansand
Byggeteknikk, avdelingsleder Ove Flåt, M 915 36 890,
ove.flat@ramboll.no

Lillehammer
Bygg- og anleggsteknikk, seksjonsleder Per Finborud, M 934 83 862,
per.finborud@ramboll.no

Oslo
Anlegg og industri, avdelingsleder Knut Harald Resen-Fellie, M 932 43 039, 
knut.harald.resen-fellie@ramboll.no 
Byggeteknikk, avdelingsleder Tommy Hurthi Steinkjer, M 959 96 663,
tommy.steinkjer@ramboll.no 
Spesialfag bygg, avdelingsleder Lars Boberg Hov, M 957 46 316, lars.hov@ramboll.no

Romerike
Avdelingsleder Per Arne Søgård, M 913 10 073,
per.arne.sogard@ramboll.no

Porsgrunn
Byggeteknikk, Avdelingsleder Simon Hugo Haugen, M 906 70 424,
simon.hugo.haugen@ramboll.no 

Trondheim
Bygg og anlegg, avdelingsleder Knut Sivertsen, M 932 43 134,
knut.sivertsen@ramboll.no 
Spesialfag bygg, avdelingsleder Dag Denstad, M 932 43 121,
dag.denstad@ramboll.no

Tønsberg
Avdelingsleder Simon Hugo Haugen, M 906 70 424,
simon.hugo.haugen@ramboll.no

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites