Kontakt oss

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg!

Axel Kristoffersen

Axel Kristoffersen

Divisjonsleder arkitektur
T: +47 908 67 477

Vårt team av arkitekter består av eksperter med variert utdannelse og bakgrunn.

Arendal:
Avdelingsleder Arve Berge, M 994 49 001, arve.berge@ramboll.no

Bergen:
Avdelingsleder Lillian Lotsberg, M 402 20 773, lillian.lotsberg@ramboll.no
Seksjonsleder interiørarkitektur Lene Utbjoe, M 915 96 944, lene.utbjoe@ramboll.no

Stavanger:
Avdelingsleder Anne Merethe Skogland, M 971 05 099, anne.merethe.skogland@ramboll.no
Seksjonsleder landskapsarkitektur Else Dybkjær, M 474 65 151, else.dybkjaer@ramboll.no

Kristiansand:
Avdelingsleder Birgitte Hille, M 911 19 395, birgitte.hillle@ramboll.no

Drammen:
Avdelingsleder Sigrun Dalen Ganz, M 908 54 868, sigrun.ganz@ramboll.no 
Seksjonsleder Sylvia Piamonte Samuelsen, M 454 01 745, sylvia.samuelsen@ramboll.no

Trondheim:
Avdelingsleder Kari Hovin Kjølle, M 932 06 805, kari.hovin.kjolle@ramboll.no
Seksjonsleder arkitektur Solveig Margrete Kornstad, M 473 18 075, solveig.kornstad@ramboll.no
Seksjonsleder landskapsarkitektur Jan Ole Lein, M 932 43 280, jan.ole.lein@ramboll.no
Seksjonsleder og fagkoordinator arkitektur Vegard Eitrem, M 943 77 869, vegard.eitrem@ramboll.no

 

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no