Kontakt oss

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg!

Vegard Eitrem

Fagkoordinator arkitektur
T: +47 943 77 869

Vårt team av arkitekter består av eksperter med variert utdannelse og bakgrunn.

Arendal:
Avdelingsleder Arve Berge, arve.berge@ramboll.no, M 994 49001 

Bergen:
Seksjonsleder interiørarkitektur Lene Utbjoe, lene.utbjoe@ramboll.no, M 915 96 944

Stavanger:
Avdelingsleder Anne Merethe Skogland anne.merethe.skogland@ramboll.no, M 971 05099

Kristiansand:
Avelingsleder Birgitte Hille, birgitte.hillle@ramboll.no, M 911 19 395 

Drammen:
Avdelingsleder Sigrun Dalen Ganz, sigrun.ganz@ramboll.no, M 908 54 868  
Seksjonsleder Sylvia Piamonte Samuelsen, sylvia.samuelsen@ramboll.no, M 454 01 745 

Trondheim:
Avdelingsleder Kari Hovin Kjølle, kari.hovin.kjolle@ramboll.no, M 932 06 805

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no