Kontakt oss

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg!

Maren Stanghov Thorstensen

Maren Stanghov Thorstensen

Seksjonsleder Plan og samfunn
T: +47 959 25 609

Alta
Areal- og samfunns-planlegging: Seksjonsleder Ulla Sennesvik, ulla.sennesvik@ramboll.no, M: 48220730

Arendal
Plan og arkitektur: Avdelingsleder Arve Berge, arve.berge@ramboll.no, M: 994 49 001

Bergen
Plan og prosjektutvikling: avdelingsleder Hans-Kristian Jacobsen, hans-kristian.jacobsen@ramboll.no, M: 932 04 881

Drammen 
Plan og arkitektur: Avdelingsleder Lars Syrstad, lars.syrstad@ramboll.no, M: 932 43 034

Fredrikstad
Plan og arkitektur: Seksjonsleder Hege Saxebøl Moum, hege.moum@ramboll.no, M: 913 53 144

Kristiansand
Analyse og Arkitektur: Seksjonsleder Stig Erik Ørum, stig.erik.orum@ramboll.no, M: 918 86 645

Lillehammer
Areal og samferdsel: Seksjonsleder Tomas Moen, tomas.moen@ramboll.no, M: 992 95 410

Oslo
Plan og arkitektur: Avdelingsleder Lars Syrstad, lars.syrstad@ramboll.no, M: 932 43 034 

Trondheim
Areal og samferdsel: Seksjonsleder Eirik Gerhard Lind, eirik.lind@ramboll.no, M: 906 38 584

Tønsberg
Plan og arkitektur: Avdelingsleder Lars Syrstad, lars.syrstad@ramboll.no, M: 932 43 034

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no