Kontakt oss

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg!

Rune Tøndell

Fagkoordinator Arealplanlegging
T: +47 909 82 861

Alta
Areal- og samfunnsplanlegging: Seksjonsleder Ulla Sennesvik, ulla.sennesvik@ramboll.no, M: 482 20 730

Arendal
Plan og arkitektur: Avdelingsleder Arve Berge, arve.berge@ramboll.no, M: 994 49 001

Bergen
Plan og prosjektutvikling: Seksjonsleder Ole Andreas Vorland, ole.vorland@ramboll.no

Drammen 
Plan og arkitektur: Avdelingsleder Sigrun Dalen Ganz, sigrun.ganz@ramboll.no, M: 908 54 868

Fredrikstad
Plan og arkitektur: Seksjonsleder Hege Saxebøl Moum, hege.moum@ramboll.no, M: 913 53 144

Kristiansand
Analyse og Arkitektur: Seksjonsleder Stig Erik Ørum, stig.erik.orum@ramboll.no, M: 918 86 645

Lillehammer
Areal og samferdsel: Seksjonsleder Tomas Moen, tomas.moen@ramboll.no, M: 992 95 410

Oslo
Plan og arkitektur: Avdelingsleder Jostein Øverby, jostein.overby@ramboll.no, M: 415 31 420

Stavanger
Arkitektur og Plan: Avdelingsleder Anne Merethe Skogland, anne.merethe.skogland@ramboll.no, M: 971 05 099

Tromsø
Areal og samfunnsplanlegging: Seksjonsleder Maren Stanghov Thorstensen, maren.thorstensen@ramboll.no, M: 959 25 609

Trondheim
Areal og samferdsel: Seksjonsleder Eirik Gerhard Lind, eirik.lind@ramboll.no, M: 906 38 584

Tønsberg
Plan og arkitektur: Avdelingsleder Sigrun Dalen Ganz, sigrun.ganz@ramboll.no, M: 908 54 868

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no