Fagavdelinger

Vibeke Riis

Vibeke Riis

Direktør, Rambøll Miljø & helse Norge/Norden
T: +47 950 80 010
Linn Helland

Linn Helland

Landssjef, Rambøll Energi Norge
T: +47 452 96 963
Turid P. Ødegaard

Turid P. Ødegaard

Direktør, Rambøll Vann Norge
T: +47 930 36 535

Kathrine Gjerde

Prosjektleder bane
T: +47 971 90 279

Even Øiseth

Fagsjef Geoteknikk Midt & Nord
T: +47 900 91 733

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413

Unni Horne

Fagnettverksleder Byggeteknikk
T: +47 932 43 023
Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Director, Business Development, Rambøll Oil & Gas, Norway
T: +47 488 93 227

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites