Fagavdelinger

Vibeke Riis

Vibeke Riis

Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: 950 80 010
Linn Helland

Linn Helland

Forretningsutviklerleder Tekniske Systemer
T: +47 452 96 963

Turid P. Ødegaard

Direktør, Rambøll Vann Norge
T: +47 930 36 535

Even Øiseth

Fagsjef Geoteknikk Midt & Nord
T: +47 900 91 733
Torstein Skauge

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413

Unni Horne

Fagnettverksleder Byggeteknikk
T: +47 932 43 023
Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Director, Business Development, Rambøll Oil & Gas, Norway
T: +47 488 93 227

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites