Kontakt Rambøll Energi

Rambøll er blant de ti ledende energikonsulentselskapene i Europa. Vi fokuserer på å maksimere verdier - både for våre kunder og samfunnet forøvrig. Prosjektene våre gir typisk en generell samfunnsfordel ved å sikre tilførsel av energi, redusere klimapåvirkning, forbedre energieffektivitet og motvirke ressursknapphet.

Vi har et sterkt fokus på å forbedre ytelsen og redusere kostnadene i alle faser av våre prosjekter, fra utviklings- og investeringskostnader til drift- og vedlikeholdskostnader. For våre kunder betyr et samarbeid med Rambøll at de vil kunne dra nytte av vår kunnskap og omfattende erfaring, og at vi sammen kan forvandle deres utfordringer til løsninger som er fremtidssikre, energieffektive, kostnadseffektive og praktiske.

Rambøll har mer enn 45 års erfaring med planlegging, design og implementering av energiløsninger. Vårt energiteam innehar kompetanse på hele spekteret av energiteknologier og alle deler av verdikjeden fra produksjon til distribusjon. Vi hjelper våre kunder med alle aspektene av et prosjekt, alt fra planlegging og prosjektering til langsiktig drift og vedlikehold.

Kontakt

André Smith

Director of Energy, Norway
T: +47 934 01 816

Rambøll Energi

Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
T: 22 51 80 00

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites