Kontakt Rambøll Bygg

Dagens globale utfordringer krever nyskapende byggeløsninger, både i funksjonalitet og design. For å skape virkelig bærekraftige bygninger og byer kreves det integrerte designløsninger fra forskjellige disipliner for å takle de sammensatte og gjensidig påvirkende faktorene i et bygningsmiljø.

For å dekke kundenes behov på best mulig måte, prøver vi alltid å finne frem til de best mulige løsningene og stille spørsmålstegn ved den måten ting gjøres på, for å få et optimalt sluttresultat. Mye på grunn av våre nordiske røtter regner vi bærekraftighet for å være en naturlig del av alle våre prosjekter. I dag tegner vi bygninger som er praktisk talt CO2-nøytrale.

Vi tilbyr konsulent- og prosjektledertjenester for kundene gjennom hele bygningsprosessen. Her opererer vi med prinsippet «Lokal tilstedeværelse, global kompetanse»: Vi har klokkertro på at lokalt nærvær er avgjørende, både for å utvikle sterke relasjoner med kundene og for fullt ut å kunne forstå de lokale forholdene som påvirker leveringen av våre tjenester. Samtidig utnytter vi fordelene ved å være en stor organisasjon med et globalt nedslagsfelt ved å dele og samle på vår felles ekspertise og vår beste praksis over hele organisasjonen.

Kontakt

Unni Horne

Fagnettverksleder Byggeteknikk
T: +47 932 43 023

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites