Marius Monsen Ragnøy

Rådgiver
RAMBØLL ENERGI | Oslo

Hvordan ser din hverdag ut?
Høsten 2012 startet jeg som rådgiver i Rambøll Energi. Jeg liker variasjon i arbeidsoppgavene , så selv om jeg har valgt å spesialisere meg på ett fagområde, så ønsker jeg å bli eksponert for flere ulike problemstillinger og fagområder. Rambøll gir meg nettopp denne muligheten - hverdagen min varierer stort fra dag til dag, med god spredning mellom ulike oppgaver. Jeg har prosjekter innenfor de fleste av de markedsområdene min avdeling har ansvar for. Dette gjør hverdagen spennende og læringsrik. Seniorene og de mer erfarne rådgiverne i Rambøll har et genuint ønske om å lære opp og dra med seg nyansatte inn i prosjektene, noe som muliggjør en bratt læringskurve. Samtidig føler jeg at seniorene ser stor verdi i «fersk» kompetanse og nye vinklinger på problemstillinger.

Arbeidsdagen er preget av et godt sosialt miljø, hvor humoren sitter lett på tvers av arbeidspultene i etasjen, samtidig som det jobbes intensivt når det kreves. Rambøll fokuserer også i stor grad på tverrfaglighet og samarbeid på tvers av avdelingene – det gjør at vi får jobbe med brede fremtidsrettede prosjekter med stor samfunnsbetydning, som også er utfordrende og lærerikt.

Hva setter du spesielt pris på ved jobben din?
I tillegg til erfaring, nettverk og kompetanse fra et bredt spekter av prosjekter, tilbyr Rambøll de ansatte en mulighet til både personlig og faglig utvikling gjennom kursprogrammet Rambøll Academy. Jeg har også fått muligheten til å velge de prosjektene jeg har ønsket å jobbe på, og kan dermed i stor grad styre min egen fagutvikling.

Etter noen måneder som ansatt i Rambøll, har jeg også erfart at organisasjonen har en relativt flat struktur, hvor lederne har like mye respekt for de over seg som under. Samtidig har de som vært lenge i Rambøll respekt for nyansatte, kollektiv tenking er viktigere enn enkeltpersoner.

Hva er det mest utfordrende ved din jobb?
Det utfordrende er – for så vidt uavhengig av arbeidsgiver – omstillingen fra studier til arbeidsliv. Forskjellen fra bedrift til bedrift ligger i hvor raskt denne omstillingen går, og hvor god bedriften er i integrere nyansatte. Bedriftskulturene er forskjellige her. I Rambøll har jeg opplevd svært imøtekommende mennesker, hvor jeg raskt har fått lære arbeidslivets «spilleregler», og hvordan man bl.a. ter seg ovenfor kunder.

Det mest utfordrende som nyansatt har vært å bli kastet ut på nye faglige utfordrende områder, hvor man har vært «nødt» til å være ekspert prompte. Men det er jo det som er gøy!

Hvordan opplever du samarbeidet med dine kolleger?
Samarbeidet med kolleger i Rambøll fungerer svært godt. Fra første dag har seniorene vært flinke til å inkludere oss nyansatte, og er ivrige på å dele den kompetansen de besitter. Det gjør at læringskurven for oss nyansatte blir bratt, i tillegg til at man har en trygghet i at man kan spørre noen av de erfarne dersom man trenger råd.

Jeg føler det er en samarbeidskultur i Rambøll, hvor man ønsker å gjøre hverandre gode.

Hvilke muligheter ser du ved å jobbe hos Rambøll?
Jeg har erfart at Rambøll er et sted hvor jeg kan videreutvikle meg faglig, og hvor jeg får muligheten til å bli eksponert for nye fagområder.

I Rambøll får jeg mulighet til å jobbe med prosjekter med stor samfunnsinteresse. Jeg har allerede fått være med på prosjekter hvor jeg har fått møte sentrale personer innenfor de fagområdene jeg syntes er spennende, hvor jeg også får muligheten til å knytte nettverk frem i tid.

Hvordan er det sosiale miljøet i Rambøll (på ditt kontor)?
Rambøll har et ungt og dynamisk miljø som jeg setter stor pris på. Selv om det er mye arbeid og til tider intensiv jobbing med kundemøter osv, er det et uformelt og hyggelig miljø. Jeg setter også pris på at flere i Rambøll interesser seg for sport. Flere fra min avdeling spiller fotball, løper, sykler og går på langrenn, og vi har stadig vekk interne humoristiske konkurranser og veddemål. Min avdeling skal blant annet delta på VasaStafetten 2013, og vi var nylig på en vellykket moskussafari på Dovrefjell.

I tillegg har Rambøll en egen Humørgruppe som har ansvaret for å arrangere fester, lønningspils og annet. Det gjør at jeg raskt har blitt kjent med flere utenfor min egen avdelingen, og det har vært viktig for meg som også ønsker å være et sosialt menneske.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider