Tekniske rådgivere


De aller fleste av våre tekniske rådgivere har ingeniør- eller sivilingeniørbakgrunn, og jobber innen et bredt spekter av fagområder. Noen av dem kan du møte her.

Bygningsingeniør – Camilla Eide

– Rambøll er opptatt av å videreutvikle seg som bedrift, og for å utvikle bedriften må man utvikle sine medarbeidere. Jeg føler at Rambøll er interessert i den enkelte og har lyst til å ta vare på sine ansatte, sier Camilla.

Les mer om arbeidshverdagen til Camilla

 

Bruingeniør – Jens Kristian Dyrelund

– Jeg føler det er et stort engasjement og fokus på løsning av oppgavene. Jeg føler mine kolleger har mye overskudd til å bistå når det gjelder, og jeg håper og tilstreber å kunne gjøre det samme for dem, forteller Jens Kristian.

Les intervjuet med Jens Kristian

Miljørådgiver – Hans Olav Sømme

- I denne jobben lærer man mye av seniorene som har mer erfaring enn deg selv. Jobben er variert og består av både praktisk feltarbeid og kontorarbeid. Ingen oppdrag er like.

Les mer om arbeidshverdagen til Hans Olav her.

Vegingeniør – Victoria Paramonova

- Det er veldig spennende å jobbe i samferdselsbransjen der vi leverer bærekraftige og langsiktige løsninger for samfunnet, sier Victoria Paramonova.

Les mer om arbeidshverdagen til Victoria


Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider