Kristen Gjeterud

Rådgiver
RAMBØLL VANN | Oslo

Hvordan ser din arbeidshverdag ut?

Jeg jobber som rådgiver innenfor vann- og miljøteknikk i Rambøll. En vanlig arbeidsdag for meg består i å jobbe i prosjekter for oppdragsgivere fra både privat og offentlig sektor. Det er stor variasjon i type prosjekter, omfang og kompleksitet, slik at også arbeidsoppgavene i stor grad varierer.
Som nyutdannet er det noe jeg setter stor pris på. Man får da tidlig i arbeidslivet god oversikt over hvilke muligheter man har i bransjen og hva man eventuelt vil spesialisere seg innenfor senere.

En typisk arbeidsuke består i hovedsak i å prosjektere vann- og avløpsanlegg som bl.a. omfatter beregninger, modellering, tegningsproduksjon og ikke minst koordinering mot andre tekniske fag.
I løpet av ei uke går det gjerne også med tid til interne møter, møter med kunder, oppfølging av byggeplass, befaring ute på prosjekt og mye annet.

Hva skal til for å lykkes som rådgiver?

For å lykkes som rådgiver kreves det ved siden at man kombinert med å kunne faget sitt, forstår kundens behov og er løsningsorientert. Som person bør man gjerne være framoverlent og like å ta ansvar. Det kreves både at man er selvstendig nok til å ta egne beslutninger, men også kan samarbeide med andre da det i prosjekter ofte er mange å forholde seg til.

Hva er de typiske arbeidsoppgavene for en nyutdannet rådgiver?

De aller fleste kandidatene med lik utdannelse og fordypning som meg, havner i rådgiverbransjen eller i teknisk etat i en kommune.

Hva setter du spesielt pris på ved jobben din?

Det beste med å jobbe i Rambøll er det unge og gode sosiale miljøet. Man tilbringer brorparten av tiden man er våken på jobb, slik at å trives godt med kollegaene er svært viktig! Ellers er Rambøll opptatt av at unge mennesker skal få utfordret seg tidlig, noe jeg liker godt. Generelt for rådgiverbransjen gjelder det at man har mye ansvar. Med ansvar følger også mye frihet til å styre hverdagen og fritiden sin selv. Dette er en kvalitet jeg setter stor pris på.

 

 


Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider