Inga Marie Drotninghaug Moe

Miljørådgiver
RAMBØLL MILJØ & HELSE | Oslo

Hvordan ser din arbeidshverdag ut?

Min jobbhverdag kan være svært varierende. Noen dager sitter jeg på kontoret og utfører historiske kartlegginger av eiendommer i forbindelse med forurenset grunn, helse- og spredningsrisikovurderinger, samt tolker analyseresultater, skriver rapporter og deltar på møter.
Andre dager er jeg ute på feltarbeid for å utføre prøvetakinger. Dette innebærer typisk å koordinere med grave- eller boreteam som står for graving/boring av prøvesjakter/-hull slik at jeg kan vurdere og prøveta massene i grunnen.

Enkelte dager kan jeg bli kontaktet på telefonen, og må kjøre ut på noen timers varsel for å kontrollere masser eller følge opp tiltak. Jobben er svært varierende, og krever ofte rask bistand. Alle oppdrag er ulike og krever sin egen unike vurdering, noe som ofte gir muligheter for nytenkning og kreativitet. Min arbeidshverdag varierer altså mye og byr på spennende muligheter og utfordringer. 

Hva skal til for å lykkes som miljørådgiver?

Man bør ville jobbe med og for miljøet og ha en interesse for bærekraftige løsninger, samt et ønske om å bidra til en renere hverdag og fremtid. For å jobbe som miljøkonsulent bør man være fleksibel, nysgjerrig og samarbeidsvillig. Man bør i tillegg være flink til å jobbe selvstendig og strukturert, samt være komfortabel med å ta beslutninger og lede oppdrag.

Hva er de typiske arbeidsoppgavene for en nyutdannet miljørådgiver?

I Rambøll blir man tatt godt imot som nyutdannet og kastet fort inn i arbeidsprosessen. Man blir satt rett inn i oppdrag og får raskt utfordringer og ansvar hvis man ønsker det.  Typisk vil man i første omgang lære seg hvordan man utfører de grunnleggende undersøkelsene som tilbys, slik at man skaper seg erfaring og tilegner seg verdifull kunnskap fra erfarne kollegaer. Man blir tatt med på feltarbeid og lærer å skrive rapporter etter Rambølls standarder.
Hvis man takler jobben godt og ønsker større utfordringer får man fort muligheten for det.

Hva setter du spesielt pris på ved jobben din?

Noe av det beste med min jobbhverdag er at få dager er helt like og at jeg ikke bare sitter inne på kontoret men også er en del ute i felt. Jeg får i tillegg mye ansvar og store muligheter til å utfordre meg selv og lære svært mye på kort tid. Rambøll tar godt vare på sine ansatte og vi har mange forskjellige idrettsgrupper, samt sosiale sammenkomster som bidrar til å skape et godt jobbmiljø.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider