Managementkonsulenter


Rambøll Management Consulting består av en gruppe høyt kvalifiserte ledelseskonsulenter med variert fagbakrunn, som jobber med oppdrag for både offentlig og privat sektor. Her får du et innblikk i arbeidsdagen til noen av dem.

Seniorkonsulent - Ellen Melander

- Skal man lykkes som konsulent tror jeg det hjelper å ha et genuint ønske å hjelpe kunde til å nå sine mål og bry seg om at de får det til.Det gir et ekstra engasjement som jeg tror synes.

Her kan du lese mer om Ellen.   

Seniorkonsulent - Hanne Holden Halmrast

- Det beste med å jobbe som konsulent er at jeg føler vi bidrar helt direkte til å bedre samfunnet, ved å gi evidensbaserte råd og anbefalinger til offentlig sektor, og dermed være med å utvikle denne til det bedre.

Les hele intervjuet med Hanne her.

Seniorkonsulent - Jon Martin Sjøvold

- Det som driver meg i jobben min er at jeg har mulighet til å bidra til samfunnsutvikling gjennom de ulike prosjektene jeg jobber på. Det er motiverende å se at den kunnskapen vi fremskaffer faktisk blir anvendt.

Her kan du lese mer om Jon Martin.   

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider