Møt våre medarbeidere

 
Rambøll er en kunnskapsbedrift og medarbeiderne er vår viktigste ressurs! I Norge ansetter vi omlag 200 nye medarbeidere hvert år. Alle tar med seg verdifull kompetanse inn i virksomheten og bidrar til å løfte Rambøll - både faglig og sosialt.

Vi ansetter både tekniske rådgivere, prosjektledere, fagspesialister, arkitekter og ledelseskonsulenter. Lurer du på hvordan hverdagen deres ser ut, og hvordan er det å jobbe hos oss?

Møt en rekke medarbeidere innen følgende stillingskategorier:

Tekniske rådgivere | Managementkonsulenter | Prosjektledere | Spesialister | Arkitekter | Nyutdannede | Leder

Joachim Viktil

Avdeling  Prosjekt- og byggeledelse | Oslo

Se Joachim fortelle om hvordan det er å være nyansatt i Rambøll.

 

Anja Drozdik

Sivilarkitekt | Bergen

Se Anja forteller om sin arbeidshverdag som arkitekt i Rambøll.

 

Christian Halland og Thor Gunnar Hansen

Jernbaneavdeling | Oslo

Se de nyansatte ingeniørene Christian og Thor Gunnar fortelle om hvordan deres vei fra skolebenken til arbeidslivet har vært.

 

Astrid Gaustad

VVS-avdeling | Trondheim

Se Astrid forteller om det første prosjektet hun var med på i Rambøll som nyutdannet.

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider