Om å jobbe i Rambøll Olje & Gass

Rambøll Olje & Gass er et av de uavhengige rådgivningsselskapene innenfor olje og gass-sektoren i Norge. Vi har jobbet i bransjen siden 70-tallet, og vår merittliste og utbredelse har vokst i takt med de utfordringene olje- og gassoperatørene har stått overfor.

Kontakt

Mette Frydenborg

Senior Recruitment Partner
T: +45 5161 8936

Rambølls største fordel i markedet er at vi er en fullstendig uavhengig rådgiver og aktør. Rambøll har ingen egne produkter, teknologier eller verft vi forsøker å selge til kundene våre, og dette gir Rambøll en svært etterspurt uavhengighet og objektivitet

Medarbeidernes kunnskap er altså Rambølls eneste aktivum, og for medarbeiderne i Rambøll Olje & Gass betyr det at det er stor fokus på deres personlige og faglige utvikling.

Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag

Rambøll Olje & Gass er alternativet for dem som ikke har lyst til å jobbe i de store ingeniørselskapene i Norge. Hos oss i Rambøll får erfarne medarbeidere mulighet til å påvirke sin egen hverdag og nye medarbeidere uten erfaring får en bratt lærekurve.

Olje- og gassbransjen er internasjonal og gir gode muligheter for å prøve kreftene i arbeidslivet i utlandet. Rambøll Olje & Gass har kontorer i Danmark, UK, USA, Qatar, Abu Dhabi og India, i tillegg til Oslo. For medarbeiderne på de norske kontorene betyr det internasjonale oppsettet vårt at de også får muligheten til å jobbe sammen med andre nasjonaliteter i store prosjekter på tvers av landegrenser.

Mer info

Hva kan vi tilby våre nye medarbeidere?

Klikk på bildet til venstre for å se intervjuet med administrerende direktør for Rambøll Olje & Gass, John Sørensen 

I Rambøll Olje & Gass jobber vi Lean

Klikk på bildet til venstre for å se hvordan vi jobber Lean

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider