Om å jobbe i Rambøll Management Consulting

Som et ledende nordisk konsulentselskap og en del av Rambøll Gruppen, ønsker vi å skape verdier for våre kunder og for samfunnet som helhet. Etter vår mening skapes de beste ideene i miljøer hvor dyktige mennesker med ulik bakgrunn og kunnskap kan utvikle og utfolde seg.

Den offentlige sektor angår alle enkeltindivider. Som konsulent i Rambøll Management Consulting vil du utgjøre en viktig del av et selskap som kan bidra til at det fattes bedre beslutninger innenfor denne sektoren. Enten det er innføring av elektriske biler, utvikling av en bedre skole eller digitalisering av helsevesenet, er vårt hovedmål å sørge for bærekraftige løsninger til beste for allmennheten.

Skaper verdier for våre kunder

Den private sektor kjemper en daglig kamp for å sikre konkurransefortrinn, øke produktivitet og levere målbare resultater. Vi hjelper vår kunder med nettopp dette. Våre konsulenter jobber gjerne innen områder som IT-rådgivning, forretningsutvikling, strategi, prosjektstyring, evaluering av sosial påvirkning og organisasjonsendring.

Teamarbeid i fokus

Konsulentbransjen kjennetegnes ofte av sine "ensomme ulver". I Rambøll Management Consulting jobber vi imidlertid i team. Vi tror at de beste løsningene blir tenkt ut av rådgiverteam som samarbeider. Vi tror også at forretningsutvikling skapes gjennom fellesskap og kunnskapsdeling. Vi anser det som en fordel å være rotfestet i nordiske verdier. Og derfor tilbyr vi et åpent og tillitsfullt arbeidsmiljø som bygger på dialog, desentralisert styring og sosialt engasjement som fundament for vårt unike fellesskap.

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider