Våre markedsområder

Rambøll er en av Nordens ledende rådgivervirksomheter. Vi jobber innen markedsområdene bygg & arkitektur, samferdsel, byutvikling, energi, vann, miljø & helse, olje & gass og Management consulting. Ofte har vi prosjekter på tvers av fag og forretningsenheter.

Bygg & arkitektur


Rambøll tilbyr tjenester i de fleste fagområdene innen bygg og arkitektur. Vi legger stor vekt på høyt faglig nivå i alle våre prosjekter – både i Norge og i utlandet.

Samferdsel

Vi jobber med noen av verdens største og mest avanserte samferdselsprosjekter, og tilbyr alle relevante rådgivertjenester innen samferdsel.

Byutvikling

Siden oppstarten for over 70 år siden har Rambøll hatt en holistisk tilnærming til byutvikling. Vi bidrar til å utvikle levende og smarte byer som tar vare på både mennesker og miljø.

Miljø & helse

Rambøll er verdens åttende største aktør innen miljørådgivning, og våre eksperter er blant landets fremste fagpersoner. Vi jobber for å løse de mest krevende utfordringene innen miljø og helse.

Vann

Våre eksperter håndterer utfordringer i hele vannsyklusen, fra overvann til ressursutnyttelse. Vi jobber med noen av verdens mest ambisiøse og innovative vannprosjekter, og har ekspertise i verdensklasse.

Energi

Vi er en av Europas ti ledende energikonsulenter, og jobber for å sikre og effektivisere tilgangen på energi. Energi er et marked i vekst, og de siste årene har vi doblet antallet medarbeidere på området.

Olje og gass

Våre eksperter jobber for å gjøre olje- og gassnæringen så bærekraftig som mulig. Vi leverer innovative løsninger som skal sikre forsvarlig og effektiv utnyttelse av de naturlig forekommende energikildene.

Management Consulting

Rambøll Management Consulting er et av de største konsulenthusene i Norden. Vi hjelper både offentlige og private næringslivsaktører å utvikle seg i riktig retning, og har mer enn 40 års erfaring.

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider