Kompetanseutvikling i Rambøll


Rambøll er en kunnskapsbedrift og medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Vi legger derfor stor vekt på den faglige og personlige utviklingen til de som jobber her.

Utviklingsprogrammet Rambøll Academy

Vi har et eget kursprogram i Rambøll som vi kaller for Rambøll Academy. Her inngår alt fra fagkurs til introduksjonsseminar og lederkurs. Ved svært mange av kursene våre samler vi ansatte fra hele landet og fra ulike fagområder, slik at man blir bedre kjent og kan skape nettverk internt i organisasjonen. Målet er å fremme samarbeid på tvers av faglige og geografiske enheter.

On-the-job-training

Den største utviklingen får medarbeiderne våre gjennom daglig arbeid og erfaringer fra prosjekter. Vi er bevisste på at alle nyansatte får selvstendig ansvar og utfordrende oppgaver fra dag én. Samtidig får man veiledningen og oppfølgingen man har behov for fra kollegene rundt. Vår erfaring er at miksen av ansvar og erfaringsutveksling skaper kompetente, kreative og engasjerte medarbeidere!

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider