Hvorfor velge Rambøll?

Hos Rambøll jobber 13 000 dedikerte medarbeidere hver dag med å skape inspirerende og bærekraftige løsninger til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring.

Vår måte å drive forretning på

Helt siden Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann etablerte selskapet i 1945, har virksomheten vært tuftet på en sterk etisk bevissthet. Den holistiske filosofien og fokuset på bærekraftig samfunnsutvikling preger identiteten vår og hvordan vi leverer tjenester den dag i dag. Hos oss er du med på å føre denne arven videre.

Styrke i variasjon

Rambøll er en kunnskapsbedrift, og medarbeiderne er vår største og viktigste ressurs. Vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen.

Vi har stor tro på at samarbeid på tvers av enheter er egnet til å skape kreative og langsiktige løsninger. Hos oss får den enkelte medarbeider stort ansvar, varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å prøve seg innen ulike roller.

Se en kort introduksjonsvideo om oss og hva vi jobber med

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider