Rådgivende Ingeniør Energi/Bygningsfysikk

Vi inviterer deg til å ta i bruk din/ditt kompetanse innenfor VVS i en stilling hvor du vil få muligheten til å jobbe med de mest spennende tverrfaglige prosjektene på Sørlandet og i Norge generelt. For denne rollen trenger du Bachelor/Master og minst 3 års erfaring fra rådgiver- eller byggebransjen med fokus på energi og bygningsfysikk. Er du vår nye Rådgivende Ingeniør Energi/Bygningsfysikk? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds
Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Teknisk System avdeling
Som vår nye Rådgivende Ingeniør Energi/Bygningsfysikk blir du en del av avdeling for Tekniske Systemer som leverer rådgivertjenester innenfor Elektro, VVS, Energi, bygningsfysikk og Automasjon, og jobber typisk i større prosjekter i tverrfaglige team. Vi søker en person med faglig kompetanse og erfaring innenfor energi og bygningsfysikk. Du vil drive rådgivning innen varmeisolering, tetthet, fuktsikring, energi og materialbruk.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Tidligfasevurderinger knyttet til energi- og bygningsfysikk i samarbeid med våre arkitekter/rådgivere.
  • Energi, inneklima og kuldebro- beregninger.
  • Tilstandsvurderinger av bygg og tekniske installasjoner
  • Rådgivning klimanøytrale bygg og plusshus
  • Bidra til den faglige utviklingen i avdelingen
  • Klimagassberegninger
  • BREEAM rådgivning


Vi støtter den faglige utviklingen din
Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • At du har Bachelor/Master og minst 3 års erfaring fra rådgiver- eller byggebransjen med fokus på energi og bygningsfysikk.
  • At du innehar kunnskap om gjeldende regelverk (teknisk forskrift), og andre standarder slik som NS 3700/3701 og ZEB.
  • At du er strukturert, selvstendig og glad i å omgås mennesker, da vil du trives hos oss.


I denne rollen vil det være en fordel om du også:  har gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig, i både norsk og engelsk. [sett inn en kort beskrivelse av de viktigste personlighetstrekkene for rollen. Maks 2-3 linjer.

Velkommen til vår  divisjon for bygg & arkitektur 
Vi er et av verdens ti ledende firma innen bygningsprosjektering, og jobber årlig på mer enn 10 000 byggeprosjekter. Våre 4000 fageksperter fra hele verden har spesialisert seg på å skape innovative og bærekraftige bygg som det er godt å bo og jobbe i. Vi legger ekstra vekt på å balansere de kulturelle, sosiale og fysiske aspektene ved byggene, for å skape verdi for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.


Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 27-01-2019.

Har du spørsmål?
Kontakt Andreas Brøvig på telefon 414 89 194 eller e-post andreas.brovig@ramboll.no 

Eirik Birkeland på telefon 41687873 eller e-post eirik.birkeland@ramboll.no

Søknadsfrist 2019-01-27
Arbeidssted Arendal

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no