Team Leader Prosess

Trondheims bredeste rådgivermiljø innen vann søker en Team Leader som kan styre seksjon Prosess i en fase hvor vi satser på digital utvikling, globalt, nasjonalt og tverrfaglig samarbeid og sterk faglig utvikling.

Om stillingen
Som Team Leader for Prosess, vil du inngå i ledergruppen for Rambølls avdeling Vann i Trondheim. Ledergruppen skal sammen utvikle både medarbeidere og forretningen. Selvstendig arbeid som rådgiver, og prosjektleder er en viktig del av stillingen, hvilket sikrer nærhet til fag og prosjekt i kombinasjon med administrasjon.

Rambøll Vann i Trondheim er et unikt rådgivermiljø innen vann. Avdelingen innehar kompetanse innen hele bredden av vann, avløp og overvannsfaget. Innenfor våre to seksjoner Ledningsteknologi og Prosess, har vi medarbeidere som jobber med alt fra tradisjonell VA, hydrologi, vann- og avløpsanlegg.

Oppgaver er knyttet til alle faser av et prosjekt, fra tidligfase til prosjektering, byggeledelse og driftsassistanse. Rambøll satser på innovasjon og digitalisering, og våre medarbeidere oppfordres til å utforske muligheter som ligger i ny teknologi. Her ligger både utfordringer og muligheter i lederrollen.

Rambøll vann er en global organisasjon, og stillingen vil inkludere kapasitetsutjevning og prosjektkoordinering også mot kollegaer Rambøll vann i Norge, samt i de øvrige land hvor Rambøll er lokalisert, herunder i hovedsak Skandinavia, USA og India. Trondheimskontoret til Rambøll er tverrfaglig med 260 medarbeidere, hvorav ca. 20 arbeider innenfor avdeling Vann. Samarbeid med fagområder som samferdsel, bygg, geoteknikk, elektro og arkitektur gjør Rambøll i stand til å arbeide med markedets aller mest spennende prosjekter.

Avdelingen er i vekst og skal i gang med nye flaggskip-prosjekter. Vi søker derfor en leder som kan tilrettelegge for ressursutjevning lokalt, nasjonalt og lokalt, markedsarbeid, digitalisering og innovasjon, samt faglig utvikling for Prosess-seksjonen. I tillegg vil du arbeide i egne prosjekter som selvstendig rådgiver innen prosess-seksjonen.

Hvem vi søker
For denne stillingen er vi på jakt etter personer som har:

  • 5-10 års erfaring eventuelt mer, innen Prosess, vann.
  • Utdannelse som master innen vann og miljøteknikk, evt tilsvarende utdannelse.
  • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe i lokale, nasjonale og globale team.
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk (krav B2) og engelsk.
  • Kundenettverk og forretningsforståelse.
  • Erfaring med selvstendig VA-rådgivning med interesse og talent for administrativ ledelse


Rambøll tilbyr
Rambøll er en samfunnsrådgiver, og organisert som en stiftelse. Bidrag til samfunnet vi lever i og bevissthet rundt våre fundamentale verdier gjør at firmaet skiller seg ut. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og gode ferieordninger. Avdelingen har et sterkt sosialt samhold, med årlig studietur som et høydepunkt. Rambøll Trondheim er lokalisert i topp moderne, nye kontorlokaler på Nyhavna, der vi har tilgang på alt fra Big Room for BIM-prosjektering og det vi selv mener er byens beste kantine.

Velkommen til oss
Send inn din søknad og CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene.

Kontaktperson: Marion Trøan, telefon: 47 23 46 46, mail: marion.troan@ramboll.no


Velkommen som søker!

Søknadsfrist : 20.01.2019

Arbeidssted Trondheim

Søknadsfrist 2019-01-20
Arbeidssted Trondheim

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no