Prosjektleder/Prosjekteringsleder/Byggeleder

Vi inviterer deg til å ta i bruk din/ditt prosjektledererfaring i en stilling hvor du blir en del av et av Norges ledende prosjektledermiljø med ca. 150 ansatte. Vi er et bredt sammensatt fagmiljø innen prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse og prosjektstøttefag. Prosjektledelse er et uttalt satsningsområde i Rambøll, og alle tverrfaglige prosjekter skal ledes av personer tilknyttet dette miljøet. Vår bransje er i sterk utvikling, og digitalisering er et viktig satsningsområde for oss fremover, noe som også vil bidra til å forandre prosjektleder/prosjekteringslederrollen i årene som kommer. Rambøll er blant annet med på Statsbygg sin første Digibygg-satsning og har vært med på å gjennomføre Kunsthøyskolen i Bergen, som er det fremste helhetlige LEAN-prosjektet i Norge.  I Trondheim har vi vært med på etableringen av nye Heimdal videregående skole og HIST Teknologibygg. Vi er nå involvert i etablering av ny fabrikk for Norsk kylling, Nye Røros videregående skole, Rosendal teater, Ranheimsfjæra Bhg, Lyngården, Tempeveien 22, Aspåsen videregående skole, Stjørdal Helsehus, Rennebu sykehjem, og ulike boligprosjekter for Heimdal bolig. For denne rollen trenger du relevant høyere utdanning og minimum 5 års erfaring som prosjektleder og/eller byggeleder fra BA-næringen, gjerne fra offentlig byggherre eller entreprenør. Er du vår nye Prosjektleder/Prosjekteringsleder/Byggeleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Prosjektleder avdeling

Som vår nye Prosjektleder/Prosjekteringsleder/Byggeleder blir du en del av vår avdeling i Trondheim med erfarne prosjektledere, byggeledere og prosjekteringsledere.  Vi er 11 kollegaer i avdelingen i Trondheim. Vi har en spennende prosjektportefølje og et meget godt arbeidsmiljø. Avdelingen er bredt sammensatt av prosjektledere, byggeledere, prosjekteringsledere, SHA-rådgivere, ITB rådgivere og personell som jobber med tilstandsanalyser og Due Dilligence. Faglig utvikling og sosialt samhold er viktig for oss på avdelingen slik at vi lærer av hverandre, stadig blir bedre, og har det gøy på job.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

Hos oss vil du kunne jobbe med prosjekter i alle størrelser gjennom alle faser. I våre oppdrag vil du kunne ivareta rollen både som prosjektleder, byggeleder, prosjekteringsleder eller byggherreombud for våre kunder i offentlig eller privat sektor. Du vil også ha mulighet til å lede Rambølls tverrfaglige prosjekteringsgrupper i prosjekteringsoppdrag.  Prosjektene våre er hovedsakelig i Trondheim og Trøndelag, men med muligheter for å delta i interessante prosjekter i resten av Norge og i utlandet

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Erfaring fra bruk av BIM og Lean i byggeprosjekter.
  • Erfaring fra offentlige og private formålsbygg.
  • Erfaring med SHA-rollen
  • Erfaring med ITB-rollen
  • Erfaring fra bygg med spesielle miljøkrav.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

I denne rollen vil det være en fordel om du også: har relevant høyere utdanning og minimum 5 års erfaring som prosjektleder og/eller byggeleder fra BA-næringen, gjerne fra offentlig byggherre eller entreprenør. Du er faglig engasjert, kvalitetsbevisst, fremtidsrettet og selvstendig.
 

Velkommen til vår  divisjon for bygg & arkitektur 
Vi er et av verdens ti ledende firma innen bygningsprosjektering, og jobber årlig på mer enn 10 000 byggeprosjekter. Våre 4000 fageksperter fra hele verden har spesialisert seg på å skape innovative og bærekraftige bygg som det er godt å bo og jobbe i. Vi legger ekstra vekt på å balansere de kulturelle, sosiale og fysiske aspektene ved byggene, for å skape verdi for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Rambøll i Norge
Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 26-01-2019.

Har du spørsmål?
Kontakt Avdelingsleder Hans Olav Endal mob: 906 44 895 mail: hans-olav.endal@ramboll.no

Søknadsfrist 2019-01-18
Arbeidssted Trondheim

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no