Vi lager levende byer

En stadig større andel av verdens befolkning bor i byer. Gode, levende og bærekraftige byrom er en forutsetning om man skal ivareta trivsel og miljø. Våre eksperter ser alltid på det store bildet, og lager bærekraftige byer det er godt å leve i både nå og i fremtiden

International Quarter London
Vår tilnærming
Fra parkering til park

Se hvordan folk reagerte da Rambøll gjorde om en grå parkeringsplass til en grønn møteplass i denne filmen!

Se filmen her
Planning & Urban Design

Vår holistiske tilnærming til byutvikling involverer strategi, planleggning og teknisk design i verdensklasse, baseret på en integreret og multidisiplinær tilgang.

Les mer om vår kompetanse innen byutvikling her

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites