Kontakt:

Even Brobak

Markedssjef Midt og Nord

T: +47 975 97 568

Hvordan er det å bo i Trondheim?

Trondheim er den tredje mest folkerike kommunen i landet, med nesten 197 000 innbyggere. Byen er en av landets eldste, med en historie som strekker seg mer enn 1000 år tilbake i tid.

I dag er Trondheim kanskje mest kjent for et blomstrende studentmiljø, og som et sentrum for forskning og utvikling innen tekniske og naturvitenskaplige fag. NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) er landets største universitet, og med en studentmasse på over 35 000 er studentene med å sette sitt preg på både demografien og bybildet. Forskningsinstituttet SINTEF har også sitt hovedkontor i Trondheim.

Blant annet på bakgrunn av statusen som teknologisk hovedstad har Trondheim en visjon om å være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger. Byens klimaplan har som mål å kutte de direkte klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, i forhold til 1991*. Byen har samtidig en visjon om å skape egne nullutslippsområder, og kommunen samarbeider blant annet med NTNU og SINTEF i et forskningsprosjekt på såkalte Zero Emission Neigbourhoods.

Trondheim er første by som har inngått en egen bymiljø-avtale med staten. Som en del av avtalen mottar kommunen 3,76 milliarder for å hindre vekst i biltrafikken, blant annet gjennom utbygging av sykkelnett og kollektivsystemet i byen. Gjennom avtalen forplikter Trondheim seg til å fokusere på fortetting av bebyggelsen rund nye og eksisterende kollektivtraseer.

Hva gjør Trondheim til en attraktiv by å bo i?
I undersøkelsen for Trondheim ba vi innbyggerne om å besvare spørsmål knyttet til 31 ulike kjennetegn ved hjembyen sin. Spørsmålene handler om sentrale temaer som man finner på den politiske dagsordenen, og som vi forventer påvirker hvor attraktiv byen er å bo i.

Basert på svarene har vi sett nærmere på hvor man finner størst gap mellom hva innbyggerne mener er viktigst, og det de mener kommunen faktisk leverer på – altså innbyggernes ønsker sett opp mot tilbudet de har i dag. Innbyggerne har også gitt sine innspill på hva de mener Trondheim bør prioritere fremover for å bli en enda mer attraktiv by å bo i, både for dagens innbyggere og for potensielle tilflyttere.

Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I denne rapporten har eksperter fra ulike felt i Rambøll kommet med sine råd til forbedringer og løsninger, og inviterer til videre dialog i din by.

HER FINNER DU RAPPORTEN FOR TRONDHEIM.

Finn rapporter fra de andre byene

Under finner du undersøkelsene fra de andre byene, og den nasjonale rapporten.