Kontakt:

Magne Johansen

Avdelingsleder

T: +47 415 02 944

Hvordan er det å bo i Tromsø?

Tromsø er med sine mer enn 76 000 innbyggere den niende største byen i Norge, og den største i Nord-Norge. Den er også en av landets eldste bosetninger, med arkeologiske spor fra 11 000 år tilbake i tid. Tromsø har vært Nord-Norges viktigste sentrum for handel og fiske siden 1800-tallet, og i etterkrigstiden har byen opplevd nærmest kontinuerlig vekst.

Med UiT Norges Arktiske Universitet, Norsk Polarinstitutt og Universitetssykehuset Nord-Norge er Tromsø en viktig by for forskning og utvikling, med særlig fokus på hav og arktiske områder. Kanskje er dette noe av årsaken til at miljøfokuset i Tromsø er høyt. Byen har blant annet en visjon om å bli den første plastfrie kommunen i Norge.

Hva gjør Tromsø til en attraktiv by å bo i?
I undersøkelsen for Tromsø ba vi innbyggerne om å besvare spørsmål knyttet til 31 ulike kjennetegn ved hjembyen sin. Spørsmålene handler om sentrale temaer som man finner på den politiske dagsordenen, og som vi forventer påvirker hvor attraktiv byen er å bo i.

Basert på svarene har vi sett nærmere på hvor man finner størst gap mellom hva innbyggerne mener er viktigst, og det de mener kommunen faktisk leverer på – altså innbyggernes ønsker sett opp mot tilbudet de har i dag. Innbyggerne har også gitt sine innspill på hva de mener Tromsø bør prioritere fremover for å bli en enda mer attraktiv by å bo i, både for dagens innbyggere og for potensielle tilflyttere.

Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I denne rapporten har eksperter fra ulike felt i Rambøll kommet med sine råd til forbedringer og løsninger, og inviterer til videre dialog i din by.

HER FINNER DU RAPPORTEN FOR TROMSØ.

Finn rapporter fra de andre byene

Under finner du undersøkelsene fra de andre byene, og den nasjonale rapporten.