Kontakt:

Hvordan er det å bo i Stavanger?

Med et innbyggertall på over 134 000 er Stavanger Norges fjerde største by, og landets tettest befolkede kommune. Samtidig er byen sentrum for en blomstrende storbyregion med en samlet befolkning på 235 000. Stavangers identitet er knyttet til industrihistorien fra skipsbygging, sild og hermetikk til olje. Bybildet kjennetegnes av Domkirken, vågen, Gamle Stavanger og de nærmere 8000 historiske trehusene som ligger tett i tett i byens småkuperte landskap. 

De siste 50 årene har vekst og urbanisering skjedd gjennom etablering av boligområder, industri og kjøpesentre utenfor bysentrum. Denne byutviklingen kjennetegnes av sonedelte områder med store avstander mellom, som krever at man tar seg frem med bil. Store veianlegg er bygget for å møte veksten. Satsingen på offentlig kollektivtransport har vært økende de siste 10-15 årene og det bygges nå bussveier som skal øke fremkommeligheten for buss.

Regionen har for tiden et stort fokus på samordnet areal- og transportplanlegging og fortetting ved kollektivknutepunkt. I tillegg er Stavanger regnet som en av landets beste sykkelbyer, blant annet med utbyggingen av en 13 kilometer lang «sykkelmotorvei» som vil stå ferdig i 2023.

Stavanger satser mye på å utvikle det historiske bysentrum og gjøre det mer attraktivt for næringsdrivende og innbyggerne. Samtidig er byen en av landets mest aktive turistdestinasjoner, og byen har gjennom mange jobbet for flere cruisebåtanløp. Cruiseanløpene er en sentral del av bybildet i sommerhalvåret - Stavanger havn antyder at det vil være 242 cruiseanløp og nærmere en halv million passasjerer innom i 2019.

Stavanger har en ambisiøs klimaplan. Bystyret har vedtatt at klimagassutslippene i Stavanger skal ned med 80 prosent av 2015-nivå frem mot 2030. Kommunen har også et mål om å være fossilfri innen 2040.

Hva gjør Stavanger til en attraktiv by å bo i?
I undersøkelsen for Stavanger ba vi innbyggerne om å besvare spørsmål knyttet til 31 ulike kjennetegn ved hjembyen sin. Spørsmålene handler om sentrale temaer som man finner på den politiske dagsordenen, og som vi forventer påvirker hvor attraktiv byen er å bo i.

Basert på svarene har vi sett nærmere på hvor man finner størst gap mellom hva innbyggerne mener er viktigst, og det de mener kommunen faktisk leverer på – altså innbyggernes ønsker sett opp mot tilbudet de har i dag. Innbyggerne har også gitt sine innspill på hva de mener Stavanger bør prioritere fremover for å bli en enda mer attraktiv by å bo i, både for dagens innbyggere og for potensielle tilflyttere.

Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I denne rapporten har eksperter fra ulike felt i Rambøll kommet med sine råd til forbedringer og løsninger, og inviterer til videre dialog i din by.

HER FINNER DU RAPPORTEN FOR STAVANGER.

Finn rapporter fra de andre byene

Under finner du undersøkelsene fra de andre byene, og den nasjonale rapporten.