Mali Smogeli-Johansen

Kommunikasjonssjef

T: +47 932 40 964

Nordmenn er fornøyde med eget hjemsted - men norske kommuner kan bli enda bedre

I den nasjonale undersøkelsen har vi spurt innbyggere over hele landet utenom Oslo hva de mener gjør et sted godt å bo, og hvordan de synes deres eget hjemsted leverer på disse områdene.

I sum ser vi at innbyggerne i Norge er relativt fornøyde med stedet de bor. Likevel er det noen gap mellom hva vi ønsker oss og hva som er tilstanden i dag.

De fire største gapene mellom innbyggernes prioriteringer og det kommunene leverer er knyttet til tilgang til boliger til fornuftige priser, et godt tilbud for eldreomsorg og helsetjenester, gode muligheter til å finne arbeid, og sikring mot naturkatastrofer.

Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I denne rapporten har eksperter fra ulike felt i Rambøll kommet med sine råd til forbedringer og løsninger, og inviterer til videre dialog i din by.

LES RAPPORTEN HER.