Kontakt:

Ove Flåt

Avdelingsleder og markedskoordinator

T: +47 915 36 890

Hvordan er det å bo i Kristiansand?

Kristiansand er Sørlandets hovedstad og med sine 92.000 innbyggere er den landets femte største by. Etter kommunesammenslåing i 2020 vil kommunen også omfatte Søgne og Songdalen kommuner og huse omtrent 110.000 innbyggere.

Sørlandet er en turistmagnet og den idylliske beliggenheten i skjærgården samt en rekke attraksjoner har gjort Kristiansand til Norges mest populære ferieby. Årlig er hele to millioner reisende innom flyplassen eller havnen.

Universitetet i Agder har omtrent 13 000 studenter, nærmere 1300 ansatte og mer enn 150 ulike studier. UiA er den største enkeltvirksomheten innen forskning og utvikling, men flere miljøer utenfor universitetet driver også utstrakt forskningsaktivitet innen en rekke fagfelt.

En miljøby 
Kristiansand er kjent som miljøby og blant de ledende i landet på avfallshåndtering, offentlig kommunikasjon og klimatiltak. Kristiansand er også kjent som den beste sykkelstorbyen i Norge med korte avstander fra boliger til sentrum på et godt utbygd gang- og sykkelstifelt. Det er mange faktorer som direkte og indirekte er med på å forme byen vår. I en verden av konstant store endringer blir lokal identitet stadig viktigere. Derfor har vi spurt innbyggerne i Kristiansand om hva de mener er en attraktiv by.

Hva gjør en by attraktiv å bo i?
I undersøkelsen for Kristiansand ba vi innbyggerne om å besvare spørsmål knyttet til 31 ulike kjennetegn ved hjembyen sin. Spørsmålene handler om sentrale temaer som man finner på den politiske dagsordenen, og som vi forventer påvirker hvor attraktiv byen er å bo i.

Basert på svarene har vi sett nærmere på hvor man finner størst gap mellom hva innbyggerne mener er viktigst, og det de mener kommunen faktisk leverer på – altså innbyggernes ønsker sett opp mot tilbudet de har i dag. Innbyggerne har også gitt sine innspill på hva de mener Kristiansand bør prioritere fremover for å bli en enda mer attraktiv by å bo i, både for dagens innbyggere og for potensielle tilflyttere.

Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I denne rapporten har eksperter fra ulike felt i Rambøll kommet med sine råd til forbedringer og løsninger, og inviterer til videre dialog i din by.

HER FINNER DU RAPPORTEN FOR KRISTIANSAND.