Kontakt

Mali Smogeli-Johansen

Kommunikasjonssjef

T: +47 932 40 964

Mer innsikt fra syv byer

I tillegg til den nasjonale rapporten har vi også sett nærmere på syv av de største byene i Norge. Vi ba innbyggerne i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Tromsø om å besvare spørsmål knyttet til 31 ulike kjennetegn ved hjembyen sin. Spørsmålene handler om sentrale temaer som man finner på den politiske dagsordenen, og som vi forventer påvirker hvor attraktiv byen er å bo i.

Basert på svarene har vi sett nærmere på hvor man finner størst gap mellom hva innbyggerne mener er viktigst, og det de mener kommunen faktisk leverer på – altså innbyggernes ønsker sett opp mot tilbudet de har i dag. Innbyggerne har også gitt sine innspill på hva de mener hjembyen deres bør prioritere fremover for å bli en enda mer attraktiv by å bo i, både for dagens innbyggere og for potensielle tilflyttere.

Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I denne rapporten har eksperter fra ulike felt i Rambøll kommet med sine råd til forbedringer og løsninger, og inviterer til videre dialog i din by.

De lokale rapportene lanseres løpende på arrangementer utover sommeren.

Her kommer de lokale rapportene

Rapporten for Kristiansand finner du her

Rapporten for Tromsø finner du her

Rapporten for Stavanger finner du her

Rapporten for Trondheim finner du her

Rapporten for Bergen finner du her

Rapporten for Oslo finner du her

Rapporten for Drammen lanseres i september.

Mer om rapporten