Kontakt:

Stig Møllersen

Seksjonsleder og markedskoordinator

T: 404 27 521

Hvordan er det å bo i Drammen?

Drammen er en by og kommune i Buskerud med et innbyggertall på 68.933 innbyggere per 1. januar 2019. Kommunen slås sammen med Nedre Eiker og Svelvik til nye Drammen kommune fra 1. januar 2020 og blir da Norges 7. største kommune i folketall.

Elvebyen ligger der Drammensvassdraget munner ut i Drammensfjorden og er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge, Drammensregionen, som igjen er en del av storbyregionen omkring Oslo.

Drammen by ble grunnlagt i 1811, men bosetningene rundt utløpet av Drammenselva skriver seg fra det 14. århundre. Den viktigste handelen var med tømmer og fra midten av 1700-tallet var Drammen den viktigste utskipningshavnen i Norge.

Gjennom århundrene har elvebreddene i Drammen vært preget av trafikk og transport, utskipning av tømmer, sølv, teglstein, papir og cellulose. Den industrielle utvikling i Drammen skjøt virkelig fart i 1880-årene. I den perioden ble papirindustrien langs elva etablert, som et viktig tillegg til trelast- og tømmereksport. I dag er den tradisjonelle industrien stort sett nedbygd og i flere av de tidligere fabrikkområdene legges det nå til rette for bolig- og næringsutvikling.

Norges største byutviklingsprosjekt 
Fra å være et rent industriområde skal det store industriområdet på Lierstranda og Brakerøya forvandles til fjordbyen, en levende bydel med nytt sykehus, helsepark, boliger for 20.000 beboere og 20.000 arbeidsplasser. Klargjøringen av tomten for det nye sykehuset på Brakerøya er godt i gang. På det gamle industriområdet er det mye som har blitt revet og ryddet før selve byggingen av nye Drammen sykehus kan starte.

Byvekst med kvalitet
Drammen sier ja til vekst – ikke fordi befolkningsvekst er et mål i seg selv, men fordi veksten gir muligheter når det gjelder å utvikle Drammen til å bli en enda bedre by (kilde: Kommuneplan for Drammen). I vår Bedre byer rapport har vi spurt drammenserne om hva de mener skal til for at Drammen skal bli en mer attraktiv og bedre by.

HER FINNER DU RAPPORTEN FOR DRAMMEN.