Hva gjør en by god å bo i?

I dag bor over halvparten av verdens befolkning i byer, og i Norge bor 82 prosent av oss i byer og tettsteder. Urbaniseringen på sitt beste sørger for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både sosialt og økonomisk. Men de skaper også store miljøproblemer.
 
Det betyr at byene våre spiller den viktigste rollen i å vinne kampen mot klimautfordringene.
 
Med FNs bærekraftsmål har verden fått en felles arbeidsplan for å sikre at vi tar vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det handler om å skape gode rammer for folk sine liv samtidig som vi tenker bærekraft.
 
Mange byer og kommuner i Norge er godt i gang med solide strategier for å bidra til at vi når målene, men det kan likevel være store gap mellom det som ligger som målsetninger i overordnede planer og det som kommer til uttrykk der folk bor og lever sine liv.
 
Stedet vi bor er viktig for alle, enten det er stort eller lite. I rapporten Bedre Byer har vi spurt nærmere 4000 nordmenn om hva de mener er en bra by og hvordan byen de selv bor i kan bli enda bedre. Dette gir spennende innsikt som vi alle kan bruke til å diskutere hvordan vi kan løse de store utfordringene og skape bedre byer - sammen.
 
En nasjonal og syv lokale rapporter
Vi har laget en nasjonal rapport hvor vi har spurt innbyggere i hele landet utenom Oslo. I tillegg har vi sett ekstra på byene Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Oslo. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I rapportene har eksperter fra ulike felt i Rambøll kommet med sine råd til forbedringer og løsninger, og inviterer til videre dialog i din by.
 
Under finner du mer om rapportene.

Mer om rapportene