Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det er et uttrykk som definitivt gjelder for bærekraft. Etter vår 75 år lange historie, jobber vi for å være en samfunnsrådgiver som bidrar konstruktivt på veien videre gjennom engasjementet og kompetansen til våre 16 000 kollegaer fra hele verden. I dialog med kunder og samarbeidspartnere er det vår ambisjon at vi alltid skal strekke oss for å finne de beste løsningene for miljøet og samfunnet, og at våre forslag gir en reell gevinst innenfor ett eller flere av bærekraftmålene.