Sertifiseringer

I Rambøll har vi et sterkt fokus på miljø, kvalitet og sikkerhet. Virksomheten vår er sertifisert etter en rekke standarder.

Verdensparken Oslo

SERTIFISERINGER RAMBØLL NORGE

Rambøll er sertifisert etter FN's 17 bærekraftsmål 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN. Det betyr at vi er vurdert etter innsatsen vi gjør for å påvirke hvert av de 17 målene, og de 169 delmålene. Bærekraftsmålene er inkludert i strategi, styringssystem, prosjekter og i arbeidet med leverandører. 

I Rambølls handlingsplan er det satt konkrete mål til kutt av virksomhetens egne klimagassutslipp, intern kompetanseheving og tydeliggjøring av arbeidsprosessene med hensyn til bærekraftsmålene. 

Som rådgiver er vårt utgangspunkt at vi alltid skal synligjøre og foreslå bærekraftige løsninger for våre kunder, som skal oppleve at vi gir tydelig og konstruktive råd som gir bærekraftige og lønnsomme prosjekter.

Miljøsertifisering

Rambøll er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015.

I kraft av vårt virke er vi involvert i mange små og store prosjekter som påvirker miljøet. Vi har dermed en særlig forpliktelse for å være vårt miljøansvar bevisst.

Våre kunder og samarbeidspartnere må i dag imøtekomme stadig strengere miljøkrav knyttet til de prosjektene de er ansvarlige for. Deres ansvar gjelder i forhold til alle leveranser og leverandører i prosjektet. Miljøsertifiseringen gir kunden en viktig trygghet for at Rambøll er i stand til å imøtekomme både myndighetskrav og deres egne krav til miljøfokus og aktsomhet.

Kvalitetssertifisering

Rambøll er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015. Sertifiseringen dokumenterer at Rambøll tilfredsstiller alle krav i standarden som er relevante for vår virksomhet.

Sertifisert av Nemko

Det er sertifiseringsselskapet Nemko som har gjennomgått virksomhetens rutiner og kontrollert at kravene i NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 9001:2008 er oppfylt. Sertifiseringen pålegger også Rambøll å videreføre og videreutvikle sitt arbeid for å sikre at kvalitet og miljø ivaretas i hele virksomheten.

Din sertifiserte partner innen olje og gass

Vår policy er å utføre alle prosjekter etter våre høye kvalitetsstandarder. Vi har bærekraftig tilnærming, og vi integrerer miljø- og sikkerhetshensyn i prosjektene.

Rambøll Olje & Gass har et fullstendig implementert HSEQ system og er sertifisert av Bureau Veritas Certification i henhold i ISO 9001:2015ISO 14001:2015OHSAS 18001:2007 og ISO/TS 29001:2010. Rambøll Olje & Gass er også registrert i databasene Achilles JQS, Supply-Line og First Point Assessment (FPAL).

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites