Organisasjon

Rambøll jobber globalt innen markedene Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Miljø & helse, Energi, Vann og Management Consulting. I Norge har Rambøll 17 kontorer spredt over hele landet. 
Her finner du mer informasjon om Rambølls kontorer i Norge.

Rambølls organisering ser du under:

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider