Organisasjon

Rambøll jobber globalt innen markedene Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Miljø & helse, Energi, Vann og Management Consulting. I Norge har Rambøll 15 kontorer spredt over hele landet. 
Her finner du mer informasjon om Rambølls kontorer i Norge.

Rambølls organisering ser du under:

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites