Vår Kvalitets- og miljøpolitikk

 

I Rambøll forplikter vi oss til å kontinuerlig forbedre våre prosesser og handle i samsvar med alle relevante lover og krav.

Knut Landstad

Kvalitets- og miljøsjef
T: +47 911 38 238
Slik bidrar vi til lavere miljøbelastning, sikrer langsiktige relasjoner til våre omgivelser samt skaper verdier for våre oppdragsgivere og det samfunnet vi lever i.

• Rambølls kvalitets- og miljøarbeid har et høyt ambisjonsnivå som virkeliggjøres av kunnskapsrike medarbeidere.
• I Rambøll skal vi kjenne våre oppdragsgiveres miljømål, krav og forventninger og vi skal opptre i samsvar med alle lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet og våre prosjekter.
• Rambøll skal alltid tilby våre oppdragsgivere de løsninger som best bidrar til en bærekraftig utvikling.
• Rambøll skal i egen virksomhet benytte ressurser på en slik måte at det bidrar til å redusere miljøbelastningen.
 
Vår politikk blir underbygget gjennom konkrete mål innenfor kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, bærekraftighet og effektiv prosjektgjennomføring.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites