Historie, verdier og kultur

Rambøll er historien om to dyktige ingeniører som gjennom sitt sterke engasjement, sin kunnskap og holistiske filosofi, bygget opp virksomheten som siden har vært med å prege samfunnsutviklingen i Danmark og også i Norge. Våre grunnleggeres bevisste holdning til etisk forretningsdrift og en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling er ført videre og preger i dag vår identitet, verdier og måten vi leverer våre tjenester på.

Rambøll, slik vi kjenner det i dag, er en direkte videreføring av selskapet som våre grunnleggere startet sammen. Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann etablerte "Rambøll & Hannemann" i 1945. De to var kolleger ved Danmarks tekniske universitet (DTU). 

Ville starte eget firma

Da de startet virksomheten, like etter at 2. verdenskrig var over, var det ikke noe mål for dem å bli et internasjonalt selskap. Det var, med ordene til B. J. Rambøll, "fullstendig tilfeldig at Hannemann og jeg – en morgen på professor Anker Egelunds ingeniørkontor, der vi begge arbeidet innimellom – sa til hverandre: ' Hva om vi startet et lite selskap for oss selv?' " I talen han holdt ved feiringen av selskapets 25-årsjubileum, gikk B. J. Rambøll enda mer i detalj da han henvendte seg direkte til sin partner og sa: "Jeg hadde nettopp besøkt universitetet i sentrum (DTU). Hannemann og jeg hadde av en eller annen grunn gått opp på det flate taket – trolig for å se utover det frigjorte København. Jeg vet ikke om du husker det, Johan, at vi sto der på taket og snakke om firmaet vi ville starte?"

Perfekt match mellom Hannemann og Rambøll

Det viste seg med tiden at de to ingeniørene utgjorde en perfekt match. J. G. Hannemann var den begavede ingeniør som var i stand til å dissekere enhver struktur på få sekunder. Hans kjærlighet til ingeniørfaget viste seg tydelig i det daglige arbeidet på kontoret. Hannemann var beryktet for å kludre på de ansattes skisser med den tykke blyanten sin når han diskuterte et problem eller forklarte noe for dem. For å slippe å starte på nytt med tegningene hver gang Hannemann hadde vært innom tegnebordet, ble det etter hvert rutine å dekke tegningene med skissepapir når han kom inn på kontoret.

På sin side representerte B.J. Rambøll en sterk humanistisk og sosial visjon, og var svært bevisst selskapets rolle i samfunnsutviklingen.
"Man skal ikke tro at vi hadde så storslagne visjoner. Vi tenkte oss aldri at vi skulle sitte i så store forhold som vi gjør i dag. Vi kalte det knapt et firma, vi snakket bare om at det ville være morsomt å prøve å gjøre litt tegnearbeid på egenhånd. Mens verdenshistorien utviklet seg rundt oss, begynte etter hvert en historie om vårt eget selskap å tre fram," forklarte B. J. Rambøll om ambisjonene i startfasen i forbindelse med Rambølls 60-årsjubileum.

I firmaets første tid var det konstruksjon av kringkastingstårn som var det viktigste arbeidsområdet. Som B. J. Rambøll sa det, J.G. Hannemann var "forelsket i stål", og det var han som tegnet alle de bardunforankrede radiomastene som ble reist i Danmark og Norge i 1950- og 1960-årene.

Etisk forretningsdrift har vært fundamentalt

I løpet av de neste 60 årene utviklet det lille firmaet seg til et stort internasjonalt selskap med avdelinger for en rekke forskjellige ingeniørdisipliner. Det lille ingeniørkontoret la grunnen for det Rambøll vi kjenner i dag. Et prinsippfast selskap med klar og tydelig filosofi fra dag én. Rambøll og Hannemann hadde sterke personlige overbevisninger, noe som i enkelte tilfeller førte til at de avviste forretningsmuligheter. Holdningene deres har vært til det gode for Rambøll.

B.J. Rambøll var en visjonær. Forut for sin tid, i 1986, skrev han ned sine ledelsesprinsipper i en "selskapsfilosofi".
"Det essensielle er at man skal oppføre seg skikkelig og ordentlig som person, og behandle alle andre slik du vil at de skal behandle deg. Dette gjelder overfor den enkelte kunde, kolleger og samfunnet i sin alminnelighet. Å være skikkelig og ordentlig dreier seg ikke bare om hvorvidt slipset er riktig knyttet når du gjør forretninger. Det dreier seg om å opptre korrekt overfor andre mennesker og samfunnet i et langsiktig perspektiv", forklarte B. J. Rambøll om sin filosofi.

Fornøyde ansatte det viktigste

Den høye etiske standarden, ansvarsbevisstheten overfor samfunnet og glade og tilfredse ansatte er fremdeles nøkkelelementer i Rambølls forretningsmodell. I løpet av årene som har gått, har det vist seg at Rambøll-filosofien er riktig. Det første kapitlet i B. J. Rambølls filosofi handlet om selskapets ansatte. Hans beskrivelse av den ansattes rolle er fremdeles gyldig – og leder oss fortsatt.

"Ditt daglige arbeid utgjør en vesentlig del av ditt liv. Man kan ikke komme utenom at tilfredshet – eller om man vil, en følelse av glede – er målet for ethvert menneske. På bakgrunn av dette må man se Rambølls andre målsetninger som midler til å oppnå dette ene målet – fornøyde ansatte.

Alle ansatte skal kunne arbeide så selvstendig som mulig, ha den friheten til å uttrykke seg som skaper et slikt mangfold av ideer, og ha alle de ferdighetene de med rimelighet kan ha bruk for. Samtidig må de støtte hverandre både på det faglige og personlige plan. Rambøll-familien skal være fylt med en ånd av tillit og trygghet. Det vil alltid komme selskapet til gode – både internt og eksternt – at en kunstnerisk åre og en bevissthet rundt den menneskelige dimensjon er tydelig i alle dets aktiviteter, produkter og tjenester" – Rambøll-filosofien.

Arven ligger til grunn for forretningsfilosofien

Når vi innser at vi står på skuldrene til våre forgjengere, kan vi fortsette å bygge opp selskapet i tråd med arven fra grunnleggerne. Vi har den dag i dag en grunnleggende tro på menneskets medfødte evner, og forstår at de inspirerende løsningene vi tilbyr våre kunder verden over er fullstendig avhengig av menneskers kreativitet, kunnskap og integritet. Vår erfaring og forståelse av lokale forhold kombinert med vår globale ekspertise, vår sterke etiske bevissthet og vår besluttsomhet når det gjelder å overgå forventningene, sikrer at vi leverer løsninger med høy kvalitet i alle oppdrag.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites